Lịch trình mở Cấp và BOSS Hoàng Kim S1

13-11-2016

Lịch trình mở Cấp và BOSS Hoàng Kim

  • 00h00 Ngày 14/11/2016 Mở giới Hạn Cấp 139
  • Khi mở cấp sẽ bảo trì máy chủ dự kiến 30 phút
  • Hỗ trợ tân thủ Set 9x 4% +10 và Thăng cấp 115
Mốc Thời gian
Mở cấp 99 20h00 Ngày 07/09
Mở cấp 109 00h00 Ngày 13/09
Mở cấp 119 00h00 Ngày 24/09
Mở cấp 129 00h00 Ngày 09/10
Mở cấp 139 00h00 Ngày 14/11/2016
BOSS Võ Lâm Cao Thủ 55 00h00 Ngày 29/08
BOSS Võ Lâm Cao Thủ 75 00h00 Ngày 05/09
BOSS Võ Lâm Cao Thủ 95 00h00 Ngày 11/09
Scroll Top