Công Thành Chiến (Thứ 6)

17-12-2021

Công thành chiến là một trong những tính nắng mới đặc sắc nhất của Kiếm Thế trong phiên bản mới Liên Thành Đại Chiến. Với tính năng này, nhân sĩ sẽ có dịp so tài với các bang khác trên tất cả các máy chủ ngoài ra phần thưởng cực kì hấp dẫn khi tham gia Công Thành Chiến là trang bị cho Bạn Đồng Hành cực "khủng".

Điều kiện Ghi danh thành viên Báo danh tham chiến Chinh chiến Nhận thưởng
Giai Đoạn 1 - Thất Thành Đại Chiến

Điều kiện & Giới hạn

 • Hoạt động mở khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 89
 • Là bang hội đạt đủ cả 3 điều kiện:
  • Quỹ xây (không phải quỹ bang): Đạt đủ 1.000 vạn (10000000)
  • Thời gian thành lập: 13 ngày trở lên
  • Nằm trong TOP 3 bang hội tại máy chủ tính tại thời điểm 00:00 Thứ 6 Hàng Tuần

Ghi danh thành viên

 • Bang Chủ sẽ tới gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ - Hoàng Thường tại các thành thị để đăng ký cho thành viên tham gia, thành viên bang hội cần đạt điều kiện:
  • Cấp 80 trở lên
  • Có trị số tài phú 6.000 điểm trở lên
  • Khi tham gia hoạt động cần mang phi phong ngự không (cấp 5) trở lên và là thành viên chính thức của gia tộc
  • Mỗi bang hội sẽ chỉ được ghi danh tối đa 60 thành viên tham dự
 • Trường hợp đến khi bắt đầu hoạt động lúc 19h30 bang chủ chưa đăng ký cho thành viên xong (hoặc quên) thành viên trong bang sẽ chủ động tới gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ - Hoàng Thường để đăng ký cho tới khi bang hội đủ 60 thành viên

Báo Danh & Tuyên Chiến

 • Thời gian báo danh: Từ 19:30 người chơi là thành viên bang hội được bang chủ ghi danh có thể di chuyển vào bản đồ Công Thành Chiến thông qua Vô Hạn Truyền Tống Phù hoặc qua NPC Tiếp dẫn Công Thành tại các Thành thị

Chinh Chiến

 • Sau khi vào bản đồ tập trung, đúng 20h00 các nhân vật đứng trong bản đồ tập trung sẽ được xác nhận đăng ký mới có thể tiến vào hoạt động
 • Bản đồ Công Thành sẽ có 7 thành bao gồm Biện Kinh - Dương Châu - Lâm An - Tương Dương - Đại Lý - Thành Đô, mỗi bản đồ Công Thành sẽ có từ 1, 2 hoặc 3 cổng vào
 • Đến 20h00 bắt đầu diễn ra hoạt động tại 7 thành thị công thành sẽ xuất hiện Long Trụ để các bang hội có thể đưa thành viên vào đánh chiếm, trong bản đồ này sẽ:
  • PK Bang Hội - Không thể chuyển sang PK khác
  • Không thể Tổ đội
  • Không thể Hồi Sinh, chết sẽ về bản đồ tập trung
  • Không thể dùng Vô Hạn Phù, Càn Khôn Phù, Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, Lệnh bài Triệu Hồi
 • Thành viên các bang hội sẽ tiến hành đánh chiếm Long Trụ của các thành để đoạt Long Trụ về cho bang hội mình, 1 bang hội có thể chiếm nhiều thành thị, chiếm càng nhiều thưởng càng lớn
 • Sau khi đã hạ gục Long Trụ thành công, tên Long Trụ sẽ chuyển thành tên của Bang Hội hạ trụ, bang hội chiếm trụ sẽ phải thủ Long Trụ đến khi kết thúc hoạt động vào lúc 20h30
 • Hoạt động sẽ kết thúc vào lúc 20h30.

Nhận thưởng

 • Nhận thưởng thông qua NPC Công Thành Quan từ lúc 21h05 đến 23h59 Thứ 6, qua ngày sẽ không thể nhận lại
 • Là người chơi Đã Báo Danh mới được nhận thưởng
 • Bang hội chiếm càng nhiều thành thị phần thưởng càng lớn, 1 bang hội có thể chiếm nhiều thành, tổng cộng có 7 thành thị
Điều kiện Phần thưởng
Bang hội chiếm 1 thành thị
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 20 điểm Đoàn Viên Dân Tộc
 • 3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • Bang chủ sẽ nhận danh hiệu: Thái Thú và 150 Kim Nguyên Bảo
Giai Đoạn 2 - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

Điều kiện & Giới hạn

 • Hoạt động mở khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 89
 • Là bang hội đạt đủ cả 3 điều kiện:
  • Quỹ xây (không phải quỹ bang): Đạt đủ 1.000 vạn (10000000)
  • Thời gian thành lập: 13 ngày trở lên
  • Nằm trong TOP 1 và 2 bang hội tại máy chủ tính tại thời điểm 00:00 Thứ 6 Hàng Tuần

Ghi danh thành viên

 • Sử dụng chung danh sách đăng ký với giai đoạn 1

Báo Danh & Tuyên Chiến

 • Thời gian bắt đầu: Từ 20:30 người chơi là thành viên bang hội được bang chủ ghi danh có thể di chuyển vào bản đồ Hán Thủy Cổ Độ thông qua Vô Hạn Truyền Tống Phù

Chinh Chiến

 • Bản đồ Hán Thủy Cổ Độ sẽ xuất hiện Long Trụ Công Thành từ 20:35
 • Trong bản đồ Hán Thủy Cổ Độ sẽ áp dụng:
  • PK Bang Hội - Không thể chuyển sang PK khác
  • Không thể Tổ đội
  • Không thể Hồi Sinh, chết sẽ về bản đồ tập trung
  • Không thể dùng Vô Hạn Phù, Càn Khôn Phù, Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, Lệnh bài Triệu Hồi
 • Thành viên các bang hội sẽ tiến hành đánh chiếm Long Trụ của các thành để đoạt Long Trụ về cho bang hội mình
 • Sau khi đã hạ gục Long Trụ thành công, tên Long Trụ sẽ chuyển thành tên của Bang Hội hạ trụ, bang hội chiếm trụ sẽ phải thủ Long Trụ đến khi kết thúc hoạt động vào lúc 21:00
 • Hoạt động sẽ kết thúc vào lúc 21:00.

Nhận thưởng

 • Nhận thưởng thông qua NPC Công Thành Quan từ lúc 21h05 đến 23h59 Thứ 6, qua ngày sẽ không thể nhận lại
 • Là người chơi Đã Báo Danh mới được nhận thưởng
 • Bang hội chiếm Long Trụ Hán Thủy mới được phép nhận thưởng
Điều kiện Phần thưởng
Thành viên Bang Hội
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 20 điểm Đoàn Viên Dân Tộc
 • 3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • Danh hiệu: Thành Viên Đệ Nhất Bang
Bang chủ Bang Hội
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 20 điểm Đoàn Viên Dân Tộc
 • 3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 Kim Nguyên Bảo
 • Danh hiệu: Bang Chủ Đệ Nhất Bang

Danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc

Cấp Yêu cầu
Cấp 1 lên Cấp 2
 • 500 điểm Đoàn Viên Dân Tộc
Cấp 2 lên Cấp 3
 • 1000 điểm Đoàn Viên Dân Tộc

Giày Bạch Ngân & Hoàng Kim

 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 • - XEM] Giày Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc đạt Cấp 2 - Hiển Hách
 • - XEM] Giày Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc đạt Cấp 3 - Truyền Thuyết

Giày Bạch Ngân & Hoàng Kim Tiêu Dao

 • - XEM] Giày Bạch Ngân Tiêu Dao: Yêu cầu cấp 91
 • - XEM] Giày Hoàng Kim Tiêu Dao: Yêu cầu cấp 91
Scroll Top