Tham gia Tống Kim AlphaTest nhận Thẻ Cào

08-11-2016

Tham gia chiến trường tống kim alphatest các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà giá trị cả outgame và ingame

Phần thưởng Outgame

 • Thẻ có thể chọn Viettel, Vina, Mobile và Gate hoặc quy đổi đồng trực tiếp khi OpenBeta
 • Tống kim 21h00 Ngày 09/11 (Tống kim 89), 10/11 (Tống kim 119) và 11/11 (Tống kim 129):
  • Hạng 1: 1 thẻ mệnh giá 50.000 VNĐ
  • Hạng 2: 1 thẻ mệnh giá 30.000 VNĐ
  • Hạng 3: 1 thẻ mệnh giá 20.000 VNĐ

Phần thưởng Ingame - Chỉ tính các trận ngày 11/11

 • Tham gia 4 trận tính phần thưởng cả 4 trận, khi open nhận tại NPC Cổ Phong Hà - Phượng Tường Phủ
 • Đạt 3.000 điểm Tích Lũy: 1 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6) + 100 Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Đạt 5.000 điểm Tích Lũy: 1 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6) + 200 Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Đạt 7.000 điểm Tích Lũy: 1 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6) + 200 Ngũ Hành Hồn Thạch + 3 vạn Đồng Khóa

Một số lưu ý

 • Nếu phát hiện post điểm người chơi đó sẽ bị tước bỏ tư cách nhận thưởng cả 4 trận
 • Không giới hạn số trận, trong ngày có thể tham gia 4 trận, phần thưởng tính cả 4 trận
 • Áp dụng tính năng 1 máy tính chỉ cho tham gia tối đa 2 account
 • Trang bị hỗ trợ test sẽ chỉ có đồ chế, không có đồ Bạch Ngân hoặc Hoàng Kim
Scroll Top