Khuyến mãi 50% giá trị nạp thẻ S2-Anh Hùng

21-11-2016

Thời gian

Tỉ lệ nạp thẻ

 • Sau khi rút đồng lần đầu tiên thông qua NPC Cổ Phong Hà sẽ nhận 2 Ngoại Trang Noel + 1 Túi 15 ô và 1 Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh (bay khắp các map luyện công thông qua Vô Hạn Truyền Tống Phù), rút đồng thông qua NPC Cổ Phong Hà để nhận Đồng và nhận quà
 • Nạp 1 lần thẻ mệnh giá 500.000 VNĐ nhận thêm 100 vạn Đồng Thường
 • Nạp 1 lần thẻ mệnh giá 1.000.000 VNĐ nhận thêm 200 vạn Đồng Thường
 • Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh là gì ?
  • Đây là kỹ năng hỗ trợ các bạn di chuyển đến các khu vực luyện công (mở vô hạn phù để sử dụng), không phải kỹ năng đánh hay buff gì cả, nếu không có kỹ năng này thì trong Vô Hạn Phù sẽ không có dòng Khu vực luyện công tương ứng với việc các bạn sẽ phải chạy bộ đến các map train
  Thẻ nạp Đồng nhận
  10.000 VNĐ 15 vạn Đồng
  20.000 VNĐ 30 vạn Đồng
  30.000 VNĐ 45 vạn Đồng
  50.000 VNĐ 75 vạn Đồng
  100.000 VNĐ 150 vạn Đồng
  200.000 VNĐ 300 vạn Đồng
  300.000 VNĐ 450 vạn Đồng
  500.000 VNĐ 750 vạn Đồng
  1.000.000 VNĐ 1.500 vạn Đồng
Scroll Top