Hướng dẫn cày Bạc và Đồng

13-11-2016

Hướng dẫn kiếm Bạc Thường

 • Chế đồ từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sau đó đem bán cho các tiệm
 • Mua Thỏi Vàng (hoặc Thỏi Vàng Đại) trên Kỳ Trân Các, phím tắt Ctrl+G

Hướng dẫn kiếm Bạc Khóa

 • Hạ quái tại các bản đồ luyện công
 • Mua Thỏi Vàng (hoặc Thỏi Vàng Đại) trên Kỳ Trân Các, phím tắt Ctrl+G
 • Làm nhiệm vụ Thương Hội (Xem thêm Tại đây)
 • Làm nhiệm vụ Treo Thưởng thông qua NPC Tổng Quản Hoạt Động

Hướng dẫn kiếm Đồng Thường

 • Đăng nhập và nạp thẻ tại website Tài khoản Tuyệt Đỉnh
 • Tham gia Chiến Trường Tống Kim hạ người khác sẽ nhận ngẫu nhiên từ 1 đến 500 Đồng Thường
 • Hạ BOSS Võ Lâm Cao Thủ nhận 5000 Đồng Thường/1 BOSS
 • Hạ BOSS Tần Thủy Hoàng nhận 50 vạn Đồng Thường

Hướng dẫn kiếm Đồng Khóa

 • Hoạt động kiếm đồng khóa khá nhiều, có thể xem thêm Tại đây
Scroll Top