Chiến trường và Quân Hàm Tống Kim

31-12-2016

Một số lưu ý khi tham gia Chiến Trường Tống Kim

Thời gian

 • Mỗi ngày diễn ra 4 trận vào lúc 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50

Phần thưởng

 • Phần thưởng chi tiết được cập nhật tại bài viết giới thiệu của từng máy chủ

Một số lưu ý

 • 1 địa chỉ ip (hoặc máy) chỉ vào được tối đa là 2 acc và chỉ vào được 1 bên
 • Các trường hợp afk (không hoạt động trong 1 khoảng thời gian) hay là acc clone đều sẽ bị đá lên đảo mà không cần báo trước

Hệ thống Quân Hàm

 • Trận tính điểm Công Trạng bắt đầu tính từ trận 11h00 Ngày 19/11/2016
 • Điểm Công Trạng sẽ chỉ nhận được khi các tham gia hết trận trận Tống Kim
 • Quân Hàm sẽ được reset về cấp 1 vào ngày mùng 1 hàng tháng
 • Điểm Công Trạng: Phe thắng được 1200 điểm - Hòa: 900 điểm và Thua: 600 điểm
 • Quân hàm có 10 mốc, mỗi mốc sẽ gia tăng cho bản thân người chơi Sát thương cơ bản, kỹ năng, sinh lực điểm, %, né tránh và kháng tất cả
 • Nhận thưởng Quân Hàm vào ngày Mùng 1 hàng tháng, trong ngày mùng 1 khi tham gia chiến trường tống kim sẽ không nhận được Điểm Công Trạng
Quân hàm Công trạng yêu cầu Thưởng cuối tháng
Cấp 1 - Kinh Hồng 1.200 điểm
 • 100 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
Cấp 2 - Lăng Vân 4.800 điểm
 • 200 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
Cấp 3 - Tiềm Long 7.200 điểm
 • 300 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 4 - Ngạo Thế 9.600 điểm
 • 400 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 5 - Ỷ Thiên 12.000 điểm
 • 500 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 6 - Chí Tôn 14.400 điểm
 • 600 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 7 - Võ Thánh 16.800 điểm
 • 700 Tiền Du Long
 • 3 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 8 - Vô Song 19.200 điểm
 • 800 Tiền Du Long
 • 3 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 9 - Truyền Thuyết 21.600 điểm
 • 900 Tiền Du Long
 • 4 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Cấp 10 - Thần Thoại 24.000 điểm
 • 1.000 Tiền Du Long
 • 5 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
Scroll Top