Hoạt động Ác Tặc và Ác Bá

04-12-2016

Cần tải Patch Mới Nhất ngày 27/11 mới có thể tham gia Hoạt Động

Hoạt động Tặc Binh Xâm Nhập

  • Thời gian xuất hiện tặc binh: 02h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00 và 23h00 Thứ 7 và Chủ Nhật
  • Mỗi lần sẽ xuất hiện 30 Ác Tặc Tạo Phản tại bản đồ Đại Tán Quan (di chuyển từ bản đồ Phượng Tường Phủ ra)
  • Tổ đội hạ ác tặc mỗi người trong tổ đội sẽ nhận được Huyền Tinh 6 hoặc 7 , 1 vạn Đồng Khóa và 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

Hoạt động Đánh Lén Môn Phái

  • Thời gian xuất hiện ác bá: 04h00, 10h00, 12h00, 16h00, 20h00, 22h00 Thứ 7 và Chủ Nhật
  • Mỗi lần sẽ xuất hiện 30 Giang Hồ Tiếu Tiếu ngẫu nhiên tại bản đồ môn phái, khi ác bá xuất hiện các bạn đứng tại bản đồ môn phái đó sẽ chuyển sang trạng thái PK Chiến đấu, rời khỏi bản đồ sẽ mất trạng thái PK Chiến đấu (không thể đánh quái)
  • Tổ đội hạ ác tặc mỗi người trong tổ đội sẽ nhận được Huyền Tinh 6 hoặc 7 , 1 vạn Đồng Khóa và 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
Scroll Top