Sự kiện Pháo Hoa Chiến Thắng

28-04-2017

Ghi chú Thời gian và đối tượng NPC liên quan
Vật phẩm liên quan Công thức Thu thập
Phần thưởng
Pháo Hoa Huy Hoàng
Phần thưởng
Pháo Hoa Đại Lễ
Phần thưởng
Hoàn Thành Sự Kiện

Ghi chú

 • Nguyên liệu trong sự kiện sẽ KHÔNG KHÓA để các bạn có thể giao dịch, trao đổi với nhau
 • Vật phẩm nhận từ việc sử dụng Pháo Hoa Huy HoàngPháo Hoa Đại Lễ sẽ KHÓA VĨNH VIỄN
 • Yêu cầu cập nhật patch mới Update 00h00 Ngày 29/04/2017 hoặc cao hơn (Xem hướng dẫn cập nhật patch mới)
 • Để đảm bảo bạn đã cập nhật thành công patch event, kiểm tra cửa sổ game có giống như hình dưới không, nếu không thì chưa cập nhật thành công, cần cập nhật lại

Thời gian và Đối tượng tham gia

 • Thời gian: Sau bảo trì mở Cấp 99 Ngày 29/04/2017
 • Đối tượng tham gia: Toàn bộ nhân sĩ tham gia máy chủ Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
NPC Tổng quản Sự Kiện

 • Vị trí: 226/220 Phượng Tường Phủ
 • Chức năng: Tổng quản sự kiện máy chủ Tuyệt Đỉnh Kiếm

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Rương Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động trong game sẽ nhận được
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận ngẫu nhiên Ngòi Nổ hoặc Ống Phóng

Ngòi Nổ
 • Nguồn gốc: Mở Rương Sự Kiện sẽ nhận được
 • Chức năng: Nguyên liệu hợp thành Pháo Hoa Huy Hoàng

Ống Phóng
 • Nguồn gốc: Mở Rương Sự Kiện sẽ nhận được
 • Chức năng: Nguyên liệu hợp thành Pháo Hoa Huy Hoàng

Pháo Hoa Huy Hoàng
 • Nguồn gốc: Hợp thành theo công thức
 • Chức năng: Chuột phải để sử dụng hoặc hợp thành Pháo Hoa Đại Lễ

Thuốc Nổ
 • Nguồn gốc: Mua thông qua NPC Tổng quản Sự Kiện giá 3 vạn Đồng/1
 • Chức năng: Nguyên liệu hợp thành Pháo Hoa Đại Lễ

Pháo Hoa Đại Lễ
 • Nguồn gốc: Hợp thành theo công thức
 • Chức năng: Chuột phải để sử dụng

Công thức hợp thành

Nguyên liệu Thành phẩm
10 Ngòi Nổ + 10 Ống Phóng 1 Pháo Hoa Huy Hoàng
1 Pháo Hoa Huy Hoàng + 2 Thuốc Nổ 1 Pháo Hoa Đại Lễ

Thu thập Rương Sự Kiện

Hoạt động Phần thưởng
Tống Kim
 • Đạt 1.000 - 2.999 Điểm: 20 Rương Sự Kiện
 • Đạt 3.000 - 4.999 Điểm: 30 Rương Sự Kiện
 • Đạt 5.000 - 6.999 Điểm: 40 Rương Sự Kiện
 • Đạt 7.000 - 9.999 Điểm: 50 Rương Sự Kiện
 • Đạt 10.000 Điểm trở lên: 60 Rương Sự Kiện
Bạch Hổ Đường
 • Qua mỗi tầng nhận 20 Rương Sự Kiện
Tiêu Dao Cốc
 • Qua mỗi ải nhận 7 Rương Sự Kiện
Quân Doanh
 • Hạ boss trong quân doanh nhận 20 Rương Sự Kiện
Train quái
 • Train quái tại các bản đồ luyện công từ cấp 50 trở lên có cơ hội nhận được

Phần thưởng Pháo Hoa Huy Hoàng

 • Trong suốt sự kiện sử dụng tối đa 2000 Pháo Hoa Huy Hoàng, mỗi ngày sử dụng tối đa 100 Pháo Hoa Huy Hoàng
 • Sử dụng Pháo Hoa Huy Hoàng nhận được cố định 500.000 Điểm Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng dưới đây
Phần thưởng ngẫu nhiên

2 vạn Bạc Khóa

3000 Đồng Khóa

1 Huyền Tinh Cấp 4

1 Huyền Tinh Cấp 5

Phần thưởng Pháo Hoa Đại Lễ

 • Trong suốt sự kiện sử dụng tối đa 100 Pháo Hoa Đại Lễ, mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Pháo Hoa Đại Lễ
 • Sử dụng Pháo Hoa Huy Hoàng nhận được cố định 2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng dưới đây
Phần thưởng ngẫu nhiên

1 Huyền Tinh Cấp 5

1 Huyền Tinh Cấp 6

1 Huyền Tinh Cấp 7

Phần thưởng hoàn thành sự kiện

 • Trong suốt sự kiện sử dụng 100 Pháo Hoa Đại Lễ + 2000 Pháo Hoa Huy Hoàng nhận thêm tất cả phần thưởng dưới đây
Phần thưởng

1 Huyền Tinh Cấp 9

3 Huyền Tinh Cấp 8

5 Huyền Tinh Cấp 7

20 Bách Bộ Xuyên Dương Cung

20 Du Tử Hộ Thân Phù

20 Hình Thiên Chiến Bào

20 Hành Quân Phù Chú

20 Thiên Lý Chỉ Khát Đơn

Scroll Top