[TK] Một số lưu ý khi tham gia AlphaTest Tàng Kiếm

04-10-2017

Thời gian

 • Thời gian tham gia test: Từ 11h00 Ngày 05/10 đến 23h00 Ngày 06/10
 • Đây là phiên bản có Reset nhân vật

Cập nhật xếp hạng

 • Cứ 30 phút, bảng xếp hạng cập nhật 1 lần

Chiến trường Tống Kim

 • Chiến trường Tống Kim mở 7 trận để các bạn có thể chơi bao gồm các giờ: 10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 19h50, 20h50 và 22h50

Thử nghiệm 2 tính năng mới

 • Thử nghiệm 2 tính năng mới bao gồm Bí kíp Tăng Cấp Kỹ NăngNhiệm vụ Hàng Ngày Gia Tộc - Bang

AlphaTest Ngày 1 - 05/10

 • Thời gian: Từ 11h00 đến 24h00 Ngày 05/10/2017
 • Mục đích: Thử nghiệm dame các môn phái ở giới hạn Cấp 89 - Đây là giới hạn khởi đầu của máy chủ nên bên mình sẽ phải test kỹ dame các môn phái, các góp ý vui lòng gửi vào kênh fanpage
 • Hỗ trợ - Nhận qua Túi Tân Thủ:
  • Thăng Cấp 89
  • Bộ Trang Bị 8x + 12
  • Bạc, Bạc Khóa, Đồng và Đồng Khóa
  • Tinh, Hoạt Lực
  • Huyền Tinh
  • Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Tu Luyện Max Mật Tịch Không Cần Phái Đi Train
  • Luyện Max Kỹ Năng Sống
  • Danh Bổ Lệnh
  • Bánh Kỹ Năng, Tiềm Năng

AlphaTest Ngày 2 - 06/10

 • Thời gian: Từ 00h00 đến 23h00 Ngày 06/10/2017
 • Mục đích: Thử nghiệm dame các môn phái ở giới hạn Cấp 119.
 • Hỗ trợ - Nhận qua Túi Tân Thủ:
  • Thăng Cấp 119
  • Bộ Trang Bị 9x + 14
  • Bạc, Bạc Khóa, Đồng và Đồng Khóa
  • Tinh, Hoạt Lực
  • Huyền Tinh
  • Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Tu Luyện Max Mật Tịch Không Cần Phái Đi Train
  • Luyện Max Kỹ Năng Sống
  • Danh Bổ Lệnh
  • Bánh Kỹ Năng, Tiềm Năng
  • Đồ Phổ Luyện Hóa bao gồm: Trục Lộc, Tiêu Dao, Vũ Uy, Thủy Hoàng và Thanh đồng Luyện Hóa Đồ để Luyện hóa Trang Bị rồi cường hóa +16
Scroll Top