Hướng dẫn tân thủ

05-03-2021


Vật phẩm

HƯỚNG DẪN KIẾM TRANG BỊ

HƯỚNG DẪN KIẾM HUYỀN TINH

HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN TỆ

Hỗ trợ Tân Thủ

 • Áp dụng máy chủ Quy Kiếm
  • Thăng cấp 50
  • Vũ khí Cấp 50 (Loại 4% - Cường hóa +0)
  • Phòng cụ - Trang sức Cấp 40-49 (Loại 4% - Cường hóa +0)
  • 3 Túi mở rộng Hành Trang 15 Ô
  • 1 Thú cưỡi Táo Hồng Cấp 20
  • 1 Thú cưỡi Ô Truy Cấp 60

Kích hoạt GIFTCODE Tân Thủ

 • Chọn Kích hoạt Mã GIFTCODE
 • Nhập mã giftcode mà ban quản trị gửi cho bạn thông qua fanpage vào, sau đó ấn Đồng ý
  • Vui lòng nhập tay thay vì copy, nếu copy có khoảng trắng ở cuối phải xóa đi
  • Phần thưởng gồm: 1 Bổ Tu Lệnh, 1 túi 24 ô, 50v bạc khóa, 10v đồng khóa, 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7), 4 bình Tu Luyện Đơn và 3 bộ Ngoại Trang Tân Thủ

Phím tắt

  Chức năng Phím tắt Chức năng Phím tắt
  Giao diện nhân vật F1 Hành trang F2
  Kỹ năng F3 Nhiệm vụ F4
  Hảo hữu F5 Gia tộc F6
  Bang hội F7 Tổ đội P

Hệ thống Trang Bị

 • Xem cách chế tạo trang bị bằng Kỹ Năng Sống.
 • Ngoài ra các bạn có thể ấn phím T để bật bảng Đấu giá trên đó có khá nhiều trang bị đã chế tạo, các bạn có thể tìm mua

Hệ thống Huyền Tinh

Hệ thống Tiền Tệ

 • Bạc: Có được từ việc mua Thỏi Vàng trên Kỳ Trân Các - Khu Đồng - Khuyến Mãi sử dụng sẽ nhận 15 vạn Bạc Thường
 • Bạc khóa:
  • Có được từ việc tham gia các hoạt động trong game và luyện cấp (đánh quái)
  • Hoặc mua Thỏi Vàng trên Kỳ Trân Các - Khu Đồng - Khuyến Mãi sử dụng sẽ nhận 20 vạn Bạc Khóa
 • Đồng thường:
 • Đồng khóa:

Thu thập Ngũ Hành Hồn Thạch

Tạo nhân vật

 • Đầu tiên các bạn tiến hành đặt tên nhân vật cho mình để vào game

Lỗi Tạo nhân vật

 • Khi tạo nhân vật các bạn gặp phải trường hợp Đang tạo mới nhân vật, vui lòng chờ ... chạy quá lâu, các bạn đặt tên nhân vật khác, lưu ý:
  • Tên không chứa số 0-9
  • Đặt tên ít nhất 4 ký tự, nhiều nhất 16 ký tự. Một từ â được tính là 2 ký tự

Gia nhập môn phái

Lựa chọn hệ phái

 • Mỗi môn phái sau khi gia nhập sẽ có 2 hệ phái để các bạn lựa chọn, ấn phím tắt F3 để cộng kỹ năng cho hệ phái bạn muốn chọn, xem thêm Thập Nhị Môn Phái

Nhận thưởng thăng cấp

 • Mở Túi Tân Thủ chọn Nhận Thưởng Thăng Cấp để tiến hành nhận thưởng.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CÀY CẤP

Khiêu chiến Du Long Các

 • Các bạn mua Nguyệt Ảnh Thạch trên Kỳ Trân Các để đổi lấy chiến thư và tham gia, xem hướng dẫn Tại Đây.
 • Mỗi ngày tham gia 15 lần.

Bao vạn Đồng

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ môn phái có thể bắt đầu hành trình làm Nhiệm vụ Bao Vạn Đồng bằng cách tới gặp NPC Bao Vạn Đồng để nhận nhiệm vụ.
 • Auto hỗ trợ tự động làm nhiệm vụ Xem Hướng Dẫn

Bạch Hổ Đường

 • Mở Vô Hạn Truyền Tống Phù để tới chỗ NPC tiếp dẫn Bạch Hổ Đường, mỗi ngày tham gia hoạt động được 1 lần.

Săn Hải Tặc

 • Mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Săn Hải Tặc - Bổ Đầu để tới chỗ NPC Bổ Đầu tham gia Truy nã Hải Tặc

Tống Kim

 • Mở Vô Hạn Truyền Tống Phù để tới điểm báo danh tống kim, mỗi ngày 4 trận, bao gồm 11h00, 17h00, 21h00 và 23h00 Hàng Ngày
 • Trận 21h00 Hàng Ngày sẽ cho x2 Tích Lũy và x2 Phần Thưởng ví dụ:
  • Bạn đi Tống Kim được 3.000 điểm, sau khi kết thúc hoạt động sẽ được tính phần thưởng như với 6.000 điểm
  • Lưu ý cần nhận trước 22:50 mới được tính x2

Nhận Ngũ Hành Ấn - Cấp 60

 • Khi đạt cấp 60 có thể trở về gặp Chưởng môn để nhận Ngũ Hành Ấn, xem thêm về ngũ hành ấn Tại đây.

Thương Hội - Cấp 60

 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Tới các thành thị tìm NPC Chủ Thương Hội để làm nhiệm vụ thương hội, mỗi tuần hoàn thành 1 lần

Tiêu Dao Cốc - Cấp 80

 • Giai đoạn này các bạn sẽ mở hoạt động Tiêu Dao CốcTranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Mở Vô Hạn Truyền Tống Phù để tới điểm báo danh tiêu dao cốc, mỗi ngày tham gia 2 lần.

Luyện cấp

 • Sau khi làm xong các hoạt động, vào các thời gian rảnh rỗi các bạn có thể đi luyện công tại các bản đồ cấp của mình thông qua Vô hạn Truyền Tống Phù.
 • Có thể mở tu luyện thông qua Tu Luyện Châu để nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn, ngoài ra mỗi ngày có thể sử dụng 15 bình Tu Luyện Đơn để tăng thời gian tu luyện ở tu luyện châu

Quân Doanh - Cấp 90

 • Giai đoạn này các bạn sẽ mở hoạt động Quân Doanh, mỗi ngày tham gia 1 lần/1 phụ bản, có 3 phụ bản Hậu Sơn Phục Ngưu - Bách Man Sơn và Hải Lăng Vương Mộ.
 • Mở Vô Hạn Truyền Tống Phù để tới điểm báo danh.

Bí Cảnh - Cấp 90

 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Mỗi ngày sẽ được tặng miễn phí 2 giờ Tu Luyện Bí Cảnh, có thể mua Bản đồ Bí Cảnh trên Kỳ Trân Các (Ctrl+G) - Khu Đồng, Thường Dùng, Trang 2
 • Đến gặp NPC Quan quân nhu (nghĩa quân) tại các bản đồ Tân Thủ Thôn (hoặc Thành Thị) - Bên cạnh Bao Vạn Đồng để mở Bí Cảnh

Tần Lăng - Cấp 100

 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Đạt cấp 100 có thể tiến hành vào bản đồ Tần Lăng.

Đoán Hoa Đăng (Thứ 2, 4 và 5)

 • Vào các ngày Thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần hoạt động Đoán Hoa Đăng diễn ra từ 20h00 đến 24h00, các bạn trở về các tân thủ thôn tìm gặp NPC Nhan Như Ngọc để tham gia.

Thi Đấu Môn Phái (Thứ 3)

 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Vào các ngày Thứ 3 và 5 Hàng Tuần hoạt động Thi Đấu Diễn Ra diễn ra từ 19h30 (Sau 20h00 không thể báo danh tham gia), các bạn trở về các môn phái của mình tìm gặp Chưởng môn để tham gia.

Công Thành Chiến (Thứ 6 - Cấp 80)

 • Tính năng mở khi máy chủ mở đến cấp 89
 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Vào các ngày Thứ 6 Hàng Tuần hoạt động diễn ra từ 19h30, các bạn trở về về thành thị tìm gặp NPC Quan tiếp dẫn công thành chiến.

Tranh Đoạt Lãnh Thổ - Cấp 80

 • Tính năng mở khi máy chủ tuần thứ 2 mở đến cấp 89
 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.
 • Khi máy chủ mở cấp 89 được 7 ngày, hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ mở, đến thành thị tìm gặp NPC Quan lãnh thổ để tham gia, yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên

Võ Lâm Liên Đấu - Cấp 100

 • Tính năng mở khi máy chủ mở đến cấp 109
 • Chi tiết hoạt động Xem Tại Đây.

Kỹ Năng Trấn Phái - Cấp 110

Scroll Top