Tần Lăng & Tần Thủy Hoàng

30-01-2023

 
Giới hạn Di chuyển vào Tần Lăng Tần Thủy Hoàng
Tính Dame Tần Thủy Hoàng Danh vọng Thủy Hoàng Luyện hóa Trang Bị Thủy Hoàng

Tham gia Tần Lăng

 • Đẳng cấp 100, Tài phú 24.000 điểm và mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7) trở lên mới có thể vào bản đồ Tần Lăng

Tham chiến Tần Thủy Hoàng

 • Thời gian: Từ 15:00 - 16:30 và 22:00 - 23:30 Hàng Ngày
 • Mỗi bang hội tham gia tối đa 60 thành viên
 • Bang Chủ sẽ đăng ký cho thành viên bang hội tham gia từ 00:00 - 15:00 Hàng Ngày tại NPC Lương Tiếu Tiếu
 • Sau 15:00 thành viên bang hội có thể tự tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để ghi danh, tránh trường hợp bang chủ quên ghi danh thành viên không thể tham gia hoạt động
 • Trong giờ xuất hiện Tần Thủy Hoàng từ 15:00 - 16:3022:00 - 23:30 chỉ có thành viên được đăng ký mới có thể vào Tần Lăng.

Giới hạn thời gian

 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày

Di chuyển đến Tần Lăng

 • Các bạn mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Tần Lăng Cấp 100 để tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để vào bản đồ Tần Lăng 1

Thiên Cổ Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 15h35 và 22h35 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5
 • Trong thời gian diễn ra Tần Thủy Hoàng người chơi được bang chủ đăng ký cho mới có thể tham chiến
 • BOSS Tần Thủy Hoàng chỉ duy nhất xuất hiện 1 boss tại Tần Lăng 5
 • Phần thưởng Tần Thủy Hoàng chi tiết:
 • Phần thưởng
  • Khi Tần Thủy Hoàng còn lại 80%, 50%, 20% và bị hạ gục sẽ thông báo tên các vị nhân sĩ dame hạng 1 và gửi thưởng qua Thư:
   • 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
   • 4 Huyền Tinh Thường (Cấp 7) (Không khóa)
  • Ngoài ra, sau khi kết thúc hoạt động trở về 211/205 Vĩnh Lạc Trấn mở Rương Sát Thương BOSS nhận thưởng bao gồm:
   • 25 Kim Nguyên Bảo

Tính Dame Tần Thủy Hoàng

 • Cổng Tần Lăng 5 sẽ đóng lại vào lúc 16h30 và 23h30, nếu Tần Thủy Hoàng chưa bị tiêu diệt cũng sẽ rời khỏi đó.
 • TOP 3 xếp hạng sát thương sẽ nhận 3 người dame boss ĐẦU TIÊN
 • BXH sát thương tần thủy hoàng sẽ thông báo mỗi khi TTH thay đổi 1% HP, nếu có thay đổi về xếp hạng sát thương hệ thống sẽ thông báo cho các bạn biết trên kênh thế giưới

Danh vọng Thủy Hoàng

 • Danh vọng Tần Lăng chia làm 2 loại
Danh vọng Vật phẩm liên quan Đồ phổ luyện hóa
Tần Lăng - Quan Phủ
 • Cấp 1 lên Cấp 2 cần 2000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng - Trường Minh Đăng
  • Sử dụng nhận 10 điểm Danh Vọng
  • Đánh quái Tần Lăng 1 nhận được Mảnh Trường Minh Đăng, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Trường Minh Đăng
  • Sử dụng để gia tăng danh vọng từ cấp 1 lên đến Cấp 2
Đồ phổ Luyện hóa Hộ Uyển Thủy Hoàng
 • Cấp 2 lên Cấp 3 cần 4000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng - Ban Sơn Ấn
  • Sử dụng nhận 10 điểm Danh Vọng
  • Đánh quái Tần Lăng 2 nhận được Mảnh Ban Sơn Ấn, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Ban Sơn Ấn
  • Sử dụng để gia tăng danh vọng từ cấp 2 lên đến Cấp 3
Đồ phổ Luyện hóa Ngọc Bội Thủy Hoàng
 • Cấp 3 lên Cấp 4 cần 6000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng - Mạc Kim Phù
  • Sử dụng nhận 10 điểm Danh Vọng
  • Đánh quái Tần Lăng 3, 4 nhận được Mảnh Mạc Kim Phù, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Mạc Kim Phù
  • Sử dụng để gia tăng danh vọng từ cấp 3 lên đến Cấp 4
Đồ phổ Luyện hóa Y Phục Thủy Hoàng
Tần Lăng - Phát Khâu Môn
 • Cấp 1 lên Cấp 2 cần 20.000 điểm Danh Vọng
 • Cấp 2 lên Cấp 3 cần 30.000 điểm Danh Vọng
 • Tần Lăng - Hòa Thị Bích
  • Sử dụng nhận 100 điểm Danh Vọng
  • Săn boss Thủ Lĩnh ở Tần Lăng 4 xuất hiện vào khoảng thời gian 15h30 và 22h30
  • Hoặc săn boss Tần Thủy Hoàng ở Tần Lăng 5 có xác xuất nhặt được Hòa Thị Ngọc
  • Sử dụng kỹ năng sống để chế tạo Hòa Thị Ngọc thành Tần Lăng-Hòa Thị Bích
Mang 5 Hòa Thị Bích đến gặp NPC Dã TẩuTần Lăng 3 - Khu an toàn đổi lấy Đồ phổ Luyện hóa Vũ Khí Tần Lăng (Cấp 110)
Cấp 2 mua Vũ Khí Bạch Ngân Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu MiêuTần Lăng 3 - Khu an toàn
Cấp 3 mua Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu MiêuTần Lăng 3 - Khu an toàn
Scroll Top