Phiên bản OpenBeta - Chính thức Minh Giáo Kiếm Pháp

06-04-2018

Thời gian OpenBeta

 • Phiên bản OpenBeta là phiên bản Chính Thức - Không RS Nhân Vật sẽ bắt đầu từ 11h00 Ngày 07/04/2018.
 • Các bạn cần theo dõi các chuyên mục dưới đây để biết về máy chủ Minh Giáo Kiếm Pháp trong giai đoạn OpenBeta.

Thời gian Bảo Trì Định Kỳ Hàng Ngày

 • Hàng ngày vào lúc 06h00 đến 06h1518h00 đến 18h15 máy chủ sẽ tiến hành bảo trì để sao lưu dữ liệu - Tránh trường hợp bị mất dữ liệu còn dữ liệu để rollback.

Giai đoạn khởi đầu Giới Hạn Cấp 89

 • Máy chủ sẽ mở giới hạn lên thẳng cấp 89, không có các giai đoạn 69, 79.

Hướng dẫn Nạp thẻ và Tích lũy Nạp Thẻ

Những lưu ý tại máy chủ Bạch Kiếm

 • Quay Bách Bảo Rương (Quay Sò) quay ra gì thì nhận đấy, quay tiếp 100% thất bại.
 • Máy chủ mở bán Tinh Hoạt Lực Tiểu, Trung và Đại thông qua Túi Tân Thủ.
 • Máy chủ không có Lửa Trại, không Đổi Bạc Khóa thành Bạc Thường mỗi tuần.
 • Máy chủ sẽ giới hạn 1 acc/1 IP trong hoạt động Tống Kim.
 • Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (6677) và nhiệm vụ Thương Hội bắt đầu sử dụng và nhận nhiệm vụ từ 00h00 Ngày 09/04/2018.
 • Tuần từ ngày 09/04/2018 máy chủ chưa cập nhật xếp hạng, bảng xếp hạng sẽ được cập nhật định kỳ vào 03h00 Thứ 2 Hàng Tuần bắt đầu từ 03h00 Ngày 16/04/2018, xem thêm về Thời gian Cập Nhật Bảng Xếp Hạng.
 • Cửa tiệm Phi Phong tại NPC Tiền Trang mở bán từ 00h00 Ngày 16/04/2018.

Quán net chơi từ 2 người trở lên

Hướng dẫn dành cho Tân Thủ

Thời gian các hoạt động trong game

Scroll Top