Minh Giáo Kiếm Pháp mở giới hạn cấp 129

12-07-2018

Thời gian mở cấp 129

Quà mở cấp 129

 • Nhận thông qua Túi Tân Thủ bao gồm:
  • 1 Huyền Tinh Cấp 10
  • 129 vạn Bạc Khóa
  • 12 vạn 9 Đồng Khóa
  • 1000 Tiền Du Long

Tính năng mới

Tính năng Ghi chú
Kỹ năng Môn Phái Cấp 120
 • Mở giao diện Kỹ Năng Môn Phái (Phím tắt F3) để cộng điểm
Cửa tiệm Tiểu Du Long Danh Vọng
 • Mở thông qua NPC Long Ngũ Thái Gia
Scroll Top