Những điều cần biết phiên bản OpenBeta Ma Kiếm

29-09-2018

Những điều cần biết Phiên bản OpenBeta Ma Kiếm

  • Giới hạn Cấp: Máy chủ sẽ giới hạn cấp 69 khi bắt đầu khai mở sau đó sẽ mở dần các mốc 79, 89, 99, 109, ...
  • Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý: Từ 00h00 Ngày 01/10/2018 mới có thể sử dụng.
  • Nhiệm vụ Thương Hội: Từ 00h00 Ngày 01/10/2018 mới có thể nhận.
  • Cập nhật Xếp Hạng Phi Phong: Từ 03h00 Ngày 08/10/2018 mới là lần cập nhật đầu tiên.
  • Giới hạn 1 Acc/1 IP: Các hoạt động giới hạn bao gồm Chiến trường Tống Kim, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Hoa Sơn Luận Kiếm và Công Thành Chiến.
Scroll Top