Thưởng tích lũy Tống Kim (Hàng Ngày)

01-05-2021

Thời gian cập nhật xếp hạng

 • Thời gian mở tính năng: Tính tích lũy từ trận 11:00 Chủ Nhật Ngày 04 Tháng 04 Năm 2021
 • Khi tham gia Tống Kim đến hết trận, hệ thống sẽ lưu tên và điểm tích lũy của người chơi có đẳng cấp 90 trở lên, đã gia nhập bang hội tại thời điểm kết thúc trận đâu, trường hợp không có mặt trong Tống Kim khi kết thúc sẽ không được tính điểm
 • Mỗi ngày vào lúc 00:00 hệ thống sẽ dựa vào tổng tích lũy các trận mà người chơi tham gia rồi xếp hạng

Phần thưởng

 • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:15 Thứ 2 Ngày 05 Tháng 04 Năm 2021
 • Mỗi ngày sẽ nhận 1 lần, phát thưởng tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh từ 00:15 Hàng Ngày
 • Phần thưởng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa) sẽ bắt đầu nhận từ 00:00 Thứ 2 Ngày 03 Tháng 05 Năm 2021, sau khi nhận hệ thống sẽ lưu trữ tại chỗ NPC Long Ngũ Thái Gia người chơi có thể qua đó lấy cho đỡ chật rương
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 20 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa)
 • Danh Hiệu: Tống Kim Vô Song
 • Được tạc tượng tại bản đồ báo danh Tống Kim
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4-10
Hạng 11-50
Scroll Top