Thưởng tích lũy Tống Kim (Hàng Ngày)

30-01-2023

Thời gian cập nhật xếp hạng

 • Khi tham gia Tống Kim đến hết trận, hệ thống sẽ lưu tên và điểm tích lũy của người chơi đã gia nhập bang hội tại thời điểm kết thúc trận đâu, trường hợp không có mặt trong Tống Kim khi kết thúc sẽ không được tính điểm
 • Mỗi ngày vào lúc 00:00 hệ thống sẽ dựa vào tổng tích lũy các trận mà người chơi tham gia rồi xếp hạng

Phần thưởng

 • Mỗi ngày sẽ nhận 1 lần, phát thưởng tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh từ 00:15 Hàng Ngày
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Vô Song
 • Được tạc tượng tại bản đồ báo danh Tống Kim
Hạng 2
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 40 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Chí Tôn
Hạng 3
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 30 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Tiềm Long
Hạng 4-10
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 20 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
Hạng 11-50
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 10 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
Scroll Top