Thiên Tử & Quốc chiến Thiên Tử (Thay đổi cơ chế)

16-05-2019

Quốc Chiến Thiên Tử sẽ là cuộc đổ bộ hùng hậu nhất của những Binh đoàn tinh nhuệ nhất Kiếm Thế. Để có thể tham gia cuộc huyết chiến tại chiến trường Thiên Tử, các Binh đoàn phải trải qua tính năng Quốc Chiến ngay tại chiến trường Tống - Kim và chiếm được quốc gia thông qua hành trình chiếm lĩnh Long Trụ như Bình Giang, Lập Dương và Định Xuyên.

HOẠT ĐỘNG GIỚI HẠN 1 ACCOUNT/1 IP

Kết quả

Trận Biện Kinh (Tống) Lâm An (Kim)

21h00 Thứ 2 Ngày 06/05/2019

AnhemDubai (82380 điểm)

ZzThichZz (210940 điểm)

21h00 Thứ 2 Ngày 13/05/2019

ZzThichZz (114780 điểm)

ChếtVì (89310 điểm)

Quốc Chủ

 • bang chủ của 2 bang hội chiếm Biện KinhLâm An trong hoạt động Công Thành Đại Chiến - 19h30 Thứ 6 Hàng Tuần sẽ trở thành Quốc Chủ
 • Phần thưởng nhận tại NPC Lễ Quan - Duy nhất vào Thứ 2 đều có tính chất Khóa, Hạn sử dụng 7 ngày
Phần thưởng dành cho Quốc Chủ

1 Ngựa Ức Vân +60 Kháng Tất Cả

Vòng sáng + Danh hiệu Thiên Tử Biện Kinh (hoặc Lâm An)

Mặt nạ Thiên Tử (Kỹ năng Phái +1)

 • Đối với phần thưởng là Mặt nạ Thiên Tử (Kỹ năng Phái +1) nếu Thiên Tử có tích lũy nạp thẻ từ 5.000 vạn trở lên sẽ có thêm thuộc tính của Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời+1.000 điểm Tài PhúKinh nghiệm đánh quái +10%

Quốc chiến Thiên tử

 • Chi duy nhất thành viên của 2 bang hội chiếm Biện KinhLâm An sẽ được tham gia trận Tống Kim 21h00 Thứ 2 Hàng Tuần
 • Phần thưởng sẽ trao cho Bang Chủ, phần thưởng tính theo tích lũy vẫn nhận bình thường
 • Cơ chế tính thắng / thua sẽ dựa trên việc phe nào TIÊU DIỆT NGUYÊN SOÁI PHE KIA TRƯỚC
 • Trận Tống Kim này sẽ không tính vào tích lũy hàng tuần
 • Toàn bộ người chơi tại máy chủ bao gồm thành viên 2 bang hội chiếm Biện KinhLâm An tới gặp NPC Mộ Binh Hiệu Úy để nhận thưởng trận 21h00 Thứ 2 = với tích lũy 10.000 điểm mà không cần tham gia
 • Bang Chủ của bang chiến thắng sẽ nhận danh hiệu Quốc Chủ và được dựng tượng tại Phượng Tường Phủ để mọi người hàng ngày đến sùng bái / phỉ nhổ
Phần thưởng Chiến Thắng Phần thưởng Thua Cuộc

1000 Kim Nguyên Bảo

500 Kim Nguyên Bảo

Dựng tượng

 • Bang Hội giành chức Thiên Tử sẽ nhận thêm danh hiệu và vòng sáng, Bang Chủ sẽ được lập tượng tại bản đồ Phượng Tường Phủ để mọi người sùng bái
 • Phần thưởng sùng bái hàng ngày (trừ Thứ 2 và Thứ 6) dành cho mọi nhân sĩ bao gồm Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa và Bạc Khóa

Scroll Top