Nhiệm vụ Hàng Ngày - Đào Tài Nguyên

03-04-2019


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Hướng dẫn Đào Khoáng

  • Đến bản đồ Đạo Hương Thôn sau đó ấn phím Tab để mở bản đồ lớn và di chuyển tới Khu Tài Nguyên
  • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) để tìm Cuốc sau đó tiến hành chuột phải vào để đào
  • Sau khi đào sẽ mất 1 khoảng thời gian ngắn để đào, đào thành công sẽ nhận được Huyền Tinh
Scroll Top