Chân Nguyên Hộ Thể

24-06-2021

Tương truyền bí kíp Chân Nguyên do một bậc cao nhân ẩn danh tận đáy Tiêu Dao Cốc nắm giữ. Bất cứ ai nếu có cơ duyên luyện thành Chân Nguyên hộ thể thì thân thủ bất phàm, bản thân bất khả xâm phạm. Chính điều đó thôi thúc ham muốn của quần hùng trong thiên hạ, ngay cả những kẻ vốn đã gác kiếm quy ẩn giang hồ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Vậy nguyên nhân nào khiến Chân Nguyên hộ thể có sức hấp dẫn đến như thế?

Giới thiệu

 • Chân Nguyên là một loại trang bị đặc biệt, có thể thăng cấp, giao dịch.
 • Chân Nguyên có các tư chất thuộc tính giúp gia tăng năng lực cho nhân vật.
 • Ngoài ra, Chân Nguyên cũng có thể được nâng cấp, luyện hóa để nâng cao thuộc tính.

Nguồn gốc

Mục Ghi chú

 • Chân Nguyên có được thông qua quá trình ngưng tụ Bạn Đồng Hành cấp 01 (Bạn Đồng Hành phải có năng lực ngưng tụ Chân Nguyên) thông qua NPC Long Ngũ Thái Gia, các đồng hành bao gồm:
  • Diệp Tịnh
  • Bảo Ngọc
  • Oanh Oanh
  • Hạ Tiểu Sảnh
  • Mộc Siêu
  • Từ Uyển
  • Tần Trọng

 • Sau khi ngưng tụ Chân Nguyên, Bạn Đồng Hành sẽ biến mất, nhận lại 1 Chân nguyên Hộ Thể tương ứng - Không khóa.

Tác dụng

 • Có tất cả 7 loại Chân Nguyên. Mỗi loại Chân Nguyên sẽ có 04 dòng thuộc tính ma pháp khác nhau, mỗi dòng tương ứng với 01 tư chất thuộc tính hỗ trợ, gia tăng năng lực của bản thân nhân vật.
Chân Nguyên Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
Diệp Tịnh Tuyệt Sát Vô Song Cường Thân Bá Thể
Bảo Ngọc Tinh Võ Cường Thân Tạ Kinh Thực Cốt
Oanh Oanh Tuyệt Sát Truy Ảnh Thanh Phong Diên Dương
Hạ Tiểu Sảnh Vô Song Cường Thân Tạ Kinh Diên Dương
Mộc Siêu Tinh Võ Truy Ảnh Thực Cốt Bá Thể
Tử Uyển Tuyệt Sát Thanh Phong Diên Dương Thực Cốt
Tần Trọng Vô Song Cường Thân Tạ Kinh Bá Thể
 • Chi tiết các tư chất thuộc tính của Chân Nguyên:
Tên thuộc tính Hiệu quả
Diên Dương Sinh lực tối đa
Hoàng Quang Nội lực tối đa
Cường Thân Mỗi nửa giây hồi sinh lực
Quy Chân Mỗi nửa giây hồi nội lực
Vô Song Kháng tất cả tăng
Tinh Võ Lực tấn công cơ bản
Tạ Kình Giảm sát thương chí mạng
Tuyệt Sát Tăng tỷ lệ chí mạng
Bá Thể Giảm thời gian hiệu quả phụ
Ngự Khí Giảm tỷ lệ hiệu quả phụ
Hóa Công Tăng tỷ lệ hiệu quả phụ
Thực Cốt Tăng thời gian hiệu quả phụ
Thanh Phong Tăng né tránh
Truy Ảnh Bỏ qua né tránh đối phương
 • Tư chất thuộc tính chia làm 20 cấp bậc, hiển thị bằng nửa sao đến 10 sao.

Nâng cấp

 • Tham gia tính năng nhận Sách kinh nghiệm Chân Nguyên
  • Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên khi hoàn thành các tính năng trong game sẽ nhận được Sách kinh nghiệm Chân Nguyên.
Tính năng Chi tiết
Đổi Huyền Tinh ở NPC Long Ngũ Thái Gia
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6 đổi 2 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 đổi 6 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8 đổi 18 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9 đổi 54 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 10 đổi 162 Sách
 • Huyền Tinh cho dù Khóa hoặc Không khóa đổi ra sách Khóa vĩnh viễn
Đệ Nhất Ngũ Hành Hoa Sơn Luận Kiếm
 • Nhận 50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa)
Á Quân Đại Hội Tỷ Võ
 • Nhận 50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa)
Quán Quân Đại Hội Tỷ Võ
 • Nhận 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa)
Bang Hội Chiếm thành Công Thành Chiến
 • Bang Chủ nhận 20 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa) với mỗi thành chiếm được
Bang Hội Chiếm thành Lãnh Địa Chiến
 • Bang Chủ nhận 20 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa) với mỗi thành chiếm được
 • Các bạn chuột phải vào Sách kinh nghiệm Chân Nguyên sẽ hiện ra 1 bảng để cho các bạn chọn thuộc tính muốn tăng cấp
 • Mỗi sách tăng thêm 10 điểm Kinh Nghiệm cho thuộc tính đó, tối đa 1 thuộc tính tăng đến cấp 200
 • Sau khi tăng cấp xong sẽ có thông báo của hệ thống để các bạn biết
Scroll Top