Sự kiện Trẩy Hội Trăng Rằm (12/09 - 01/10)

12-09-2019

Cập nhật phiên bản lên 1.4 để hiển thị Bột Mì

 • Bản cập nhật 1.4 bắt đầu có thể update lên từ 00h00 Thứ 5 Ngày 12/09/2019
 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất
 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 1.4

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 5 Ngày 12/09/2019 đến Không có thời gian kết thúc.
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 • Vị trí: 218/219 Phượng Tường Phủ
 • Chức năng:
  • Hợp thành Bánh Trung Thu
  • Nhận thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Trung Thu

Tham gia

Hình ảnh Ghi chú

 • Bước 1: Tham gia các hoạt động trong game để nhận >>> BỘT MÌ <<<
 • Lưu ý: Chỉ áp dụng với Tham Gia hoặc Hoàn thành nhanh tại NPC, không áp dụng mua lại tại NPC Lễ Quan

 • Mua Trứng Gà trên Kỳ Trân Các (Phím tắt Ctrl G) với giá 1 vạn Đồng/ 1 Quả

 • Bước 3: Đem tới chỗ Tam Bạng Tử218/219 Phượng Tường Phủ để hợp thành bánh trung thu
 • Công Thức: Bột Mì x1 + Trứng Gà x1 = Bánh Trung Thu x1 (Khóa, Không thể giao dịch)

 • Bước 4: Đem tới chỗ Tam Bạng Tử218/219 Phượng Tường Phủ giao nộp bánh trung thu
 • Giao nộp sẽ tiêu hao 1 Bánh Trung Thu, việc sử dụng bánh hoặc giao nộp từng bánh sẽ không có thưởng
 • Sau khi đạt mốc giao nộp bánh trung thu sẽ nhận >>> PHẦN THƯỞNG QUÝ GIÁ <<<

Phần thưởng

 • Việc tích lũy giao nộp Bánh Trung Thu giống như tích nạp thẻ, mỗi mốc nhận tối đa 1 lần bạn cứ giao nộp sau đó đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng, ví dụ:
  • Giao nộp 200 bánh trung thu sẽ nhận toàn bộ phần thưởng các mốc 50, 100, 150 và 200
  • Lần tiếp theo giao nộp thêm 200 bánh trung thu tổng tích lũy lên 400 bánh trung thu sẽ nhận được phần thưởng các mốc 300, 350 và 400 (các mốc dưới đã nhận không thể nhận thêm)
 • Tối đa mỗi nhân vật giao nộp 800 Bánh Trung Thu trong suốt sự kiện
Mốc giao nộp Phần thưởng Mốc giao nộp Phần thưởng
50
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
100
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
150
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
200
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
250
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
300
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
350
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
400
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
450
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
500
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
550
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
600
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
650
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
700
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1500 Tiền Du Long
750
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1500 Tiền Du Long
800
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • 1500 Tiền Du Long
 • Sau khi tặng đủ 800 Bánh Trung Thu có thể tới gặp NPC Tam Bạng Tử để nhận Phần quà Cao Quý1.000 Tiền Du Long

Bột Mì

 • Bột Mì đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
 • Riêng bột mì nhận từ thưởng online hàng ngày qua Tu Luyện Châu sẽ Khóa, Không thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Qua 1 Tầng Bạch Hổ Đường +12 Bột Mì
Qua 1 Ải Tiêu Dao Cốc +12 Bột Mì
Qua 1 Phó Bản Quân Doanh +12 Bột Mì
Tống Kim đạt 1.000 - 2.9999 tích lũy +12 Bột Mì
Tống Kim đạt 3.000 - 4.9999 tích lũy +24 Bột Mì
Tống Kim đạt 5.000 - 6.9999 tích lũy +36 Bột Mì
Tống Kim đạt 7.000 - 9.9999 tích lũy +48 Bột Mì
Tống Kim đạt 10.000 tích lũy +60 Bột Mì
Thưởng Online Lần 1 Hàng Ngày
 • Thành viên Thường: +0 Bột Mì
 • Thành viên Thân Thiết: +5 Bột Mì
 • Thành viên Đồng: +10 Bột Mì
 • Thành viên Bạc: +20 Bột Mì
 • Thành viên Vàng: +30 Bột Mì
 • Thành viên Bạch Kim: +40 Bột Mì
 • Thành viên Kim Cương I: +50 Bột Mì
 • Thành viên Kim Cương II: +60 Bột Mì
Scroll Top