Cây Ước Nguyện

16-09-2019

Cây Ước Nguyện

 • Vị trí: 220/223 Phượng Tường Phủ - Xuất hiện từ 00h00 Thứ 5 Ngày 12/09/2019
 • Giới hạn: Bắt đầu ước nguyện từ 00h00 Thứ 2 Ngày 16/09/2019, mỗi tuần có tối đa 180 lần ước nguyện, từ 23h00 đến 24h00 Chủ Nhật Hàng Tuần không thể ước nguyện.
 • Phần thưởng: Mỗi lần ước nguyện nhận Ngẫu nhiên 1 trong 3 vật phẩm với tỉ lệ:
  • 76%: Nhận 1 Rương Ngọc (vỡ) (cấp 1) - Khóa
  • 20%: Nhận 1 Rương Ngọc (mòn) (cấp 2) - Khóa
  • 4%: Nhận 1 Rương Ngọc (hoàn chỉnh) (cấp 3) - Khóa
 • Mỗi tuần lần đầu tiên đối thoại với Cây Ước Nguyện tùy vào hạng thành viên sẽ được MIỄN PHÍ số lần ước nguyện như sau:
  • Thường: +7 lần
  • Đồng, Bạc và Vàng: +14 lần
  • Bạch Kim: +21 lần
  • Kim Cương I: +28 lần
  • Kim Cương II: +35 lần
 • Sau khi hết lần miễn phí sẽ thu phí mỗi lần ước nguyện là 5 vạn Đồng
 • Ước Nguyện đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng, làm mới vào 23h00 Chủ Nhật Hàng Tuần
Mốc ước nguyện Phần thưởng
20 1 Rương Ngọc (tinh xảo) (cấp 4) - Khóa
60 1 Rương Ngọc (lấp lánh) (cấp 5) - Khóa
100 1 Rương Ngọc (lấp lánh) (cấp 5) - Khóa
150 1 Rương Ngọc (óng ánh) (cấp 6) - Khóa
180 1 Rương Ngọc (óng ánh) (cấp 6) - Khóa

Scroll Top