Luyện hóa Tài Phú Ảo

10-11-2019

Luyện hóa Tài Phú Ảo là gì ?

  • Là thao tác cường hóa 1 món trang bị là Phòng Cụ, Trang Sức hoặc Vũ Khí lên +12 trở lên sau đó tiến hành luyện hóa sẽ nhận được 1 số điểm Tài Phú nhất định
  • Tùy vào loại trang bị là Phòng Cụ, Trang Sức, Vũ Khí và cấp cường hóa cao hay thấp sẽ gia tăng điểm tài phú ảo khác nhau
  • Điểm Tài Phú này sẽ được làm mới (reset) vào mỗi 00h00 Hàng Ngày

Thao tác luyện hóa tài phú ảo

  • Ở đây mình lấy ví dụ cụ thể về luyện hóa Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc
  • 1. Mua 1 hộ uyển cấp 93 loại chế 4% hoặc từ hoạt động Ải Gia Tộc
  • 2. Đem đến Dã Luyện Đại Sư tiến hành cường hóa +12 +13 hoặc 14 tùy vào khả năng của bạn
  • 3. Tiến hành luyện hóa hộ uyển vừa cường hóa lên tiêu dao, sau khi luyện hóa thành công bạn sẽ nhận được điểm tài phú
  • 4. Nếu muốn làm tiếp bắt buộc phải tách huyền tinh từ cái hộ uyển vừa rồi đi sau đó bán nó vào shop rồi mua cái mới và lặp lại từ bước 1

Cần biết

  • Với mỗi tích nạp 5000 vạn đồng bạn sẽ có 1 lần chuyển cường hóa cho 10 món trang bị, có thể tận dụng điều này để tiết kiệm huyền tinh khi cường hóa
  • Ví dụ: Sau khi luyện hóa hộ uyển +14 xong bạn tiến hành rút cường hóa sẽ nhận lại 1 Đá cường hóa Phòng Cụ +14, bạn mua 1 cái hộ uyển khác sử dụng đá cường hóa phòng +14 để ép hộ uyển vừa mua lên +14 mà không tốn 1 viên huyền tinh hay 1 vạn bạc nào

Điểm Tài Phú tăng sau luyện hóa

Trang bị Tài phú tăng
Phòng Cụ +12 +84
Phòng Cụ +13 +153
Phòng Cụ +14 +225
Trang Sức +13 +127
Trang Sức +13 +229
Trang Sức +14 +337
Vũ Khí +12 +339
Vũ Khí +13 +610
Vũ Khí +14 +899
Vũ Khí +15 +1619
Vũ Khí +16 +4499
Scroll Top