Sự kiện Giáng Sinh An Lành (01/12 - 20/12)

30-11-2019


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME

Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 01/12/2019

Cập nhật phiên bản lên 1.8.0.0

 • Bản cập nhật 1.8 bắt đầu có thể update lên từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 01/12/2019
 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất
 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 1.8.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 01/12/2019 đến 24h00 Thứ 6 Ngày 20/12/2019 (Hết ngày 20/12).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú


NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

 • Vị trí: 218/219 Phượng Tường Phủ
 • Chức năng:
  • Xem tiến độ sử dụng vật phẩm sự kiện
  • Mua Vật Trang Trí đơn giá 15 vạn Bạc 1 cái
  • Mua Ngôi Sao Giáng Sinh đơn giá 1 vạn Đồng 1 cái

Thu thập Cây Thông

 • Cây Thông đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Qua 1 Tầng Bạch Hổ Đường +1 Cây Thông
Qua 1 Ải Tiêu Dao Cốc +1 Cây Thông
Tống Kim đạt 3.000 - 4.9999 tích lũy +4 Cây Thông
Tống Kim đạt 5.000 - 6.9999 tích lũy +6 Cây Thông
Tống Kim đạt 7.000 - 9.9999 tích lũy +8 Cây Thông
Tống Kim đạt 10.000 tích lũy +10 Cây Thông
Hoàn thành 50 nhiệm vụ nghĩa quân +5 Cây Thông
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Cây Thông

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Cây Thông + 1 Vật Trang Trí 1 Cây Thông An Lành
1 Cây Thông + 1 Ngôi Sao Giáng Sinh 1 Cây Thông Giáng Sinh

Phần thưởng Cây Thông An Lành

 • Việc tích lũy sử dụng vật phẩm giống như tích nạp thẻ, mỗi mốc nhận tối đa 1 lần bạn cứ sử dụng vật phẩm sau đó đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng, ví dụ:
  • Sử dụng 200 vật phẩm sẽ nhận toàn bộ phần thưởng các mốc 50, 100, 150 và 200
  • Lần tiếp theo sử dụng thêm 200 vật phẩm tổng tích lũy lên vật phẩm hộp sẽ nhận được phần thưởng các mốc 300, 350 và 400 (các mốc dưới đã nhận không thể nhận thêm)
 • Sử dụng từng cái sẽ KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG
 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 100 Cây Thông An Lành
Mốc sử dụng Phần thưởng
100
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng Cây Thông Giáng Sinh

 • Việc tích lũy sử dụng vật phẩm giống như tích nạp thẻ, mỗi mốc nhận tối đa 1 lần bạn cứ sử dụng vật phẩm sau đó đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng, ví dụ:
  • Sử dụng 200 vật phẩm sẽ nhận toàn bộ phần thưởng các mốc 50, 100, 150 và 200
  • Lần tiếp theo sử dụng thêm 200 vật phẩm tổng tích lũy lên vật phẩm hộp sẽ nhận được phần thưởng các mốc 300, 350 và 400 (các mốc dưới đã nhận không thể nhận thêm)
 • Sử dụng từng cái sẽ KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG
 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 800 Cây Thông Giáng Sinh
Mốc sử dụng Phần thưởng Mốc sử dụng Phần thưởng
100
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
200
 • 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 150 Tiền Du Long
300
 • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 200 Tiền Du Long
400
 • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 250 Tiền Du Long
500
 • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 300 Tiền Du Long
600
 • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 450 Tiền Du Long
700
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 500 Tiền Du Long
800
 • 70.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 75 vạn Bạc Khóa
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 500 Tiền Du Long
Scroll Top