Tích nạp Cơm Tân Niên (01/02 - 13/02)

01-02-2020

Tích lũy Nạp Thẻ

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 01/02/2020 đến 24h00 Thứ 6 Ngày 13/02/2020 (Hết ngày 13/02).
 • Người chơi tiến hành Rút đồng Nạp Thẻ từ Túi Tân Thủ sẽ nhận được tích lũy để nhận quà
 • Đạt mức tích lũy cao hơn sẽ được nhận toàn bộ phần quà mốc dưới, mỗi mốc chỉ nhận 1 lần
 • Ví dụ:
  • Tích nạp 600 vạn sẽ nhận quà các mốc 100, 300 và 600 vạn
  • Nạp tiếp 600 vạn sẽ nhận quà ở mốc 1200 vạn không nhận được các mốc dưới vì lần trước đã nhận rồi
Mốc tích lũy Vật phẩm
100 vạn
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 100 vạn Bạc Khóa
 • 100 Tiền Du Long
 • 25 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 50 Gạo Tân Niên (Khóa)
300 vạn
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 200 vạn Bạc Khóa
 • 200 Tiền Du Long
 • 35 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 50 Gạo Tân Niên (Khóa)
600 vạn
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 300 vạn Bạc Khóa
 • 200 Tiền Du Long
 • 25 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 100 Bao Lì Xì (Khóa)
1200 vạn
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 400 vạn Bạc Khóa
 • 300 Tiền Du Long
 • 35 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 100 Bao Lì Xì (Khóa)
2400 vạn
 • 70 vạn Đồng Khóa
 • 500 vạn Bạc Khóa
 • 300 Tiền Du Long
 • 25 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 150 Gạo Tân Niên (Khóa)
4000 vạn
6000 vạn
 • 100 vạn Đồng Khóa
 • 700 vạn Bạc Khóa
 • 600 Tiền Du Long
 • 25 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 150 Gạo Tân Niên (Khóa)
10.000 vạn
 • 100 vạn Đồng Khóa
 • 800 vạn Bạc Khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 35 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành - Khóa
 • 150 Gạo Tân Niên (Khóa)
Scroll Top