Khiêu chiến Cao Thủ Tài Phú

03-06-2021

BOSS Cao Thủ Tài Phú

  • Máy chủ Quy Kiếm sẽ mở từ Thứ 6 Ngày 04.06.2021
  • Thời gian xuất hiện: Từ 22:00 - 22:30 Hàng Ngày
  • Mỗi khung giờ sẽ xuất hiện 3 BOSS, các boss sẽ mang tên và kỹ năng môn phái của người chơi Hạng 1, 2, 3 trên Bảng Xếp Hạng Tài Phú được cập nhật vào lúc 00:00 Hàng Ngày
  • Người hạ gục boss sẽ được hệ thống gửi phần thưởng qua thư

Hạng mục Ghi chút
BOSS Hạng 1 Tài Phú
  • Vị trí: 226/232 Tần Lăng 4
  • Phần thưởng: 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
BOSS Hạng 2 Tài Phú
  • Vị trí: 225/220 Tần Lăng 4
  • Phần thưởng: 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
BOSS Hạng 3 Tài Phú
  • Vị trí: 206/230 Tần Lăng 4
  • Phần thưởng: 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
Scroll Top