Nạp thẻ & Quà tích lũy nạp thẻ Cuồng Kiếm

06-05-2020


MÁY CHỦ ÁP DỤNG - CUỒNG KIẾM


Hướng dẫn Nạp Thẻ

Hướng dẫn Rút Đồng

 • Vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) sau đó tìm vật phẩm Túi Tân Thủ.
 • Chọn dòng Rút đồng nạp thẻ.
 • Chọn tiếp dòng Ấn vào đây để rút đồng.
 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng.

Tỷ lệ nạp thẻ

 • Tỉ lệ Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công trên website vui lòng vào game mở Túi Tân Thủ để nhận đồng, chi tiết:
 • Không chấp nhận các mệnh giá 10.000 đ - 20.000 đ - 30.000 đ và 1.000.000 đ
 • Chi tiết cụ thể về việc nạp bao nhiêu được bao nhiêu đồng cho từng hạng thành viên vui lòng đăng nhập vào website >>> TÀI KHOẢN TUYỆT ĐỈNH KIẾM <<< để xem chi tiết, bảng chi tiết đã bao gồm việc khuyến mãi % cho từng hạng thành viên.
Thẻ nạp Đồng nhận
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
300.000 VNĐ 300 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng - KHÔNG ĐƯỢC TẶNG 100 VẠN NHƯ CÁC MÁY CHỦ TRƯỚC

Bảng phía trên đây áp dụng cho từng mệnh giá thẻ

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Hiệu quả thức ăn 30 Ngày

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
500 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
2.000 vạn Đồng
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60)
  • Tăng 60 điểm Tài Phú.
  • Tốc độ di chuyển +95%.
3.000 vạn Đồng
5.000 vạn Đồng
 • 1 Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời
  • Tăng 1.000 điểm Tài Phú.
  • Kinh nghiệm đánh quái +10%.
 • Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Đồng

10.000 vạn Đồng

15.000 vạn Đồng

20.000 vạn Đồng
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng 300 vạn tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp đến 99
30.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim
 • Nhận 8000 Hoa Tình (Không Khóa) tại NPC Nguyệt Lão khi máy chủ mở cấp 99
  • Có thể lựa chọn nhận 8.000 Hoa Tình hoặc 2.400 Kim Nguyên Bảo
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng 1000 vạn tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp đến 99
 • Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế.

45.000 vạn Đồng
 • Đặc quyền mua Phi Phong tại NPC Tiền Trang với giá 0 Ngũ Hành Hồn Thạch và Không có hạn sử dụng
  • Giá gốc yêu cầu nhiều Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Hạn sử dụng gốc có thời gian là 30 ngày
  • Áp dụng cho tất cả các loại phi phong từ Cấp 1 (Siêu Phàm) đến Cấp 10 (Vô Song).
 • 1 Bổ Tu Lệnh (KHÓA) - >>> THAY ĐỔI MÔN PHÁI ĐÃ PHỤ TU <<<
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
  • Tài phú: +4320 điểm
  • Kháng tất cả: +90
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng 300 vạn tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp đến 99
 • Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1

60.000 vạn Đồng
 • Mở khóa các loại thú cưỡi Xích Thố, Hoan Hoan, Hỷ Hỷ
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng 300 vạn tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp đến 99
 • Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 2

80.000 vạn Đồng
 • Mua Mật Tịch Cao Cấp tại NPC Long Ngũ Thái Gia với giá 0 Tiền Du Long
  • Giá gốc 150 Tiền Du Long
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng 300 vạn tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp đến 99
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên
  • Tài phú: +4320 điểm
  • Kháng tất cả: +100
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt Đỉnh Phú Hào
100.000 vạn Đồng
 • Hoàn thành nhanh hoạt động Bao Vạn Đồng, Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc - MIỄN PHÍ
 • 1 Bổ Tu Lệnh (KHÔNG KHÓA) - >>> THAY ĐỔI MÔN PHÁI ĐÃ PHỤ TU <<<
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng 300 vạn tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp đến 99
 • Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật
  • Tài phú: +4320 điểm
  • Kháng tất cả: +120
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt Đỉnh Đại Phú Hào
120.000 vạn Đồng
150.000 vạn Đồng
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân (KTC +150)
  • Máy chủ mở cấp 109 mới có thể nhận
  • Tài phú: +8640 điểm
  • Kháng tất cả: +150
180.000 vạn Đồng
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ (KTC +180)
  • Máy chủ mở cấp 119 mới có thể nhận
  • Tài phú: +12.960 điểm
  • Kháng tất cả: +180
  • Kinh nghiệm đánh quái: +100%
 • Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch

Hệ thống Ngoại Trang

 • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình file tương ứng với bộ ngoại trang dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
 • update04.pak
  • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Sí Nhiễm
 • update06.pak
  • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Thanh Sương, Ngự Vân, Thương Khung, Lam Hải, Quân Lâm Thiên Hạ
 • update07.pak
  • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Bích Long
 • update012018.pak
  • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Long Hồn, Dục Cánh và Lưu Y
 • update012018_1.pak
  • Hiển thị bộ Bạch Ngọc Bích Hà, Nhã Thanh Hồ Điệp, Liệt Thạch Thiết, Thần Long - Kim Phụng, Mực Ly Bàn Cánh
 • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
 • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Quà Ngoại Trang Tích Lũy Nạp Thẻ trong Túi Tân Thủ
Hình ảnh Ghi chú


Bộ Mực Ly Bàn Cánh

Đã từng rút 30.000 vạn Đồng (~ 30.000.000 đ)


Bộ Thần Long - Kim Phụng

Đã từng rút 15.000 vạn Đồng (~ 15.000.000 đ)


Bộ Liệt Thạch Thiết

Đã từng rút 10.000 vạn Đồng (~ 10.000.000 đ)


Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Đã từng rút 5000 vạn Đồng (~ 5.000.000 đ)


Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Đã từng rút 3000 vạn Đồng (~ 3.000.000 đ)


Bộ Lưu Ly

Đã từng rút 2000 vạn Đồng (~ 2.000.000 đ)


Bộ Dục Cánh

Đã từng rút 1500 vạn Đồng (~ 1.500.000 đ)


Bộ Long Hồn - Phụng Linh

Đã từng rút 1000 vạn Đồng (~ 1.000.000 đ)


Bộ Bích Long Nghịch Thế

Đã từng rút 500 vạn Đồng (~ 500.000 đ)


Bộ Kim Long Nghịch Thế

Đã từng rút 300 vạn Đồng (~ 300.000 đ)


Bộ Quân Lâm (Nam) - Phượng Vũ (Nữ)

Đã từng rút 200 vạn Đồng (~ 200.000 đ)


Bộ Lam Hải (Nam) - Lam Điệp (Nữ)

Đã từng rút 100 vạn Đồng (~ 100.000 đ)


Bộ Thương Khung (Nam) - Tuyệt Vũ (Nữ)

Đã từng rút 50 vạn Đồng (~ 50.000 đ)


Bộ Ngự Vân (Nam) - Phượng Hi (Nữ)

Đã từng rút 30 vạn Đồng (~ 30.000 đ)


Bộ Thanh Sương (Nam) - Hoa Tinh (Nữ)

Đã từng rút 20 vạn Đồng (~ 20.000 đ)


Bộ Long Minh (Nam) - Long Dĩnh (Nữ)

Đã từng rút 10 vạn Đồng (~ 10.000 đ)


Bộ Sí Nhiễm (Nam) - Đào Tịch (Nữ)

Đã từng rút đồng
Scroll Top