GIFTCODE Tháng 09 Năm 2022

23-09-2022


Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm mang đến thêm nhiều niềm vui trong tháng, sự kiện nhận thưởng sẽ được ra mắt trên toàn bộ hệ thống máy chủ. Đừng bỏ lỡ nhé!

GIFTCODE Tháng 09 Năm 2022

Hạng mục Phần thưởng
GIFTCODE Tháng 09 Năm 2022
 • Mã GIFTCODE: SL2MB21MF5
 • Thời gian kích hoạt: Từ 00 giờ 00 Ngày 01 Tháng 09 Năm 2022 kích hoạt thông qua Túi Tân Thủ
 • Phần thưởng bao gồm:
  • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
  • 2207 Tiền Du Long
  • 2207000 Bạc Khóa
  • 2207000 Đồng Khóa
  • Thành viên Hạng Bạc trở lên sẽ nhận thêm 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
Scroll Top