GIFTCODE Tháng 01 Năm 2022

31-12-2021


Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm mang đến thêm nhiều niềm vui trong tháng 01 năm 2022, sự kiện nhận thưởng sẽ được ra mắt trên hệ thống máy chủ TuyetDinhKiemThe. Đừng bỏ lỡ nhé!

GIFTCODE Tháng 01 Năm 2022

Hạng mục Phần thưởng
GIFTCODE Tháng 01 Năm 2022

Máy chủ Quy Kiếm

 • Mã GIFTCODE: ZT274FUCOI
 • Thời gian kích hoạt: Từ 00 giờ 00 Thứ 7 Ngày 01 Tháng 01 Năm 2022 kích hoạt thông qua Túi Tân Thủ
 • Phần thưởng bao gồm:
  • 1 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
  • 1000 Tiền Du Long
  • 2021000 Bạc Khóa
  • 2021000 Đồng Khóa
  • Thành viên Hạng Bạc trở lên sẽ nhận thêm 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
GIFTCODE Tháng 01 Năm 2022

Máy chủ Huyền Vũ Kiếm

 • Mã GIFTCODE: ZT274FUCOI
 • Thời gian kích hoạt: Từ 00 giờ 00 Thứ 7 Ngày 01 Tháng 01 Năm 2022 kích hoạt thông qua Túi Tân Thủ
 • Phần thưởng bao gồm:
  • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
  • 50 vạn Bạc Khóa
  • 15 vạn Đồng Khóa
  • Thành viên Hạng Bạc trở lên sẽ nhận thêm 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
Scroll Top