Phi Phong Đại Thánh & Siêu Thần

16-08-2021

Cập nhật hiển thị hình ảnh phi phong

 • Thời gian: Cập nhật sau bảo trì lúc 00:00 Thứ 3 Ngày 17 Tháng 08 Năm 2021
Hình ảnh

Tải xuống và cài đặt file >>> NgoaiTrang <<< theo hướng dẫn

Phi Phong Đại Thánh và Siêu Thần

 • Thời gian: Cập nhật sau bảo trì lúc 00:00 Thứ 3 Ngày 17 Tháng 08 Năm 2021
 • Mở bán thêm 2 loại phi phong mới tại NPC Tiền Trang, chi tiết:
Hình ảnh Điều kiện sở hữu

Huyền Tinh Đại Thánh

 • Đẳng cấp 130
 • Tài phú 480.000 điểm
 • Tiêu hao 28 vạn 8000 Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Hạn sử dụng 30 ngày

Siêu Thần Nhật Tuyệt Nhẫn

 • Đẳng cấp 130
 • Tài phú 800.000 điểm
 • Tiêu hao 48 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Hạn sử dụng 30 ngày
Scroll Top