Sự kiện Đại Lễ Quốc Khánh (01/09 - 15/09)

31-08-2021


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Mục Lục Sự Kiện

Thời gian

NPC liên quan

Công thức

Phần thưởng


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 4 Ngày 01.09.2021

Cập nhật phiên bản lên 5.8.0.0

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 5.8.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 4 Ngày 01.09.2021 đến 24h00 Thứ 4 Ngày 15.09.2021 (Hết ngày 15.09).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại máy chủ Cuồng Kiếm, Quy Kiếm

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Ngòi Pháo

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc:
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 200 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Ngòi Pháo
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Ngòi Pháo

Pháo Hoa Rực Rỡ

Pháo Hoa Huy Hoàng

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Ngòi Pháo + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Pháo Hoa Rực Rỡ
1 Ngòi Pháo + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Pháo Hoa Huy Hoàng

Phần thưởng dùng Pháo Hoa Rực Rỡ

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1.000 Pháo Hoa Rực Rỡ
 • Sử dụng sẽ nhận được 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng đến cái thứ 100, 200, 300, 400 và 500
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng dùng Pháo Hoa Huy Hoàng

 • Sử dụng sẽ nhận được 2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng đến cái thứ 100, 200, 300, 400, 500
 • 3 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 600, 700, 800
 • 4 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn Đồng Khóa
 • 200 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 900 và 1000
 • 5 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn Đồng Khóa
 • 300 Tiền Du Long

Xếp hạng sự kiện

 • Khi sự kiện kết thúc, hệ thống sẽ thông báo bảng xếp hạng dựa trên tổng số Pháo Hoa Huy Hoàng đã sử dụng và trao giải.
Hạng Phần thưởng
1
2
3
4 - 10

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 4 Ngày 01.09.2021 đến 24h00 Thứ 4 Ngày 15.09.2021 (Hết ngày 15.09).
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
15.000 vạn Đồng
20.000 vạn Đồng
Scroll Top