Huyền Vũ Kiếm lộ trình mở cấp 109

14-01-2022

Lộ trình phát triển Huyền Vũ Kiếm

Tính năng Ghi chú
Thử Nghiệm (AlphaTest)
 • Từ 11:00 Ngày 25/11 đến 24:00 Ngày 26/11/2021
Chính Thức (OpenBeta)
 • Từ 11:00 Ngày 27/11/2021

Thời Gian Tính Năng
10:50 Thứ 2 Ngày 17/01/2022
 • Chiến Trường Tống Kim thay đổi:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
  • Giới hạn 6 Acc 1 IP (Cùng chủ sở hữu) các trận 11:00, 17:00 và 23:00 Hàng Ngày
  • NGHIÊM CẤM TUYỆT ĐỐI hành vi chạy theo xe khác, ghép xe, post mạng trong tống kim, nếu phát hiện sẽ bị cấm tham gia hoạt động vĩnh viễn
  • Trường hợp gia tộc, bang hội có nhiều thành viên vi phạm sẽ cấm tham gia đối với toàn bộ danh sách thành viên gia tộc, bang hội vào thời điểm đó.
00:00 Thứ 2 Ngày 17/01/2022
 • Giới hạn cấp mở đến 109
 • Hoạt động Tần Lăng yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
  • Là thành viên của 3 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
 • Hoạt động Săn BOSS Tần Thủy Hoàng yêu cầu điều kiện:
  • Là thành viên của 2 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Từ 00:00 đến 15:00 bang chủ tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu đăng ký cho 60 thành viên
  • Từ 15:00 trở đi nếu bang hội chưa đăng ký 60 thành viên, người chơi đủ điều kiện tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để đăng ký cho tới khi đủ 60 thành viên
 • Tính năng Bạn Đồng Hành (PET)
  • Đẳng cấp 100 109 sử dụng Thiệp Lụa (Cấp 1) thuyết phục đồng hành có số lượng kỹ năng tối đa 4
  • Đẳng cấp 110 trở lên sử dụng Thiệp Bạc (Cấp 2) thuyết phục đồng hành có số lượng kỹ năng tối đa 6
 • Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Không khóa):
  • Người chơi có đẳng cấp 100 trở lên tham gia Tống Kim với mỗi 2000 điểm sẽ nhận 1 sách, không quá 5 sách 1 trận, điểm tích lũy tối thiểu để nhận sách là 3000 điểm
  • Sách sẽ được lưu tại NPC Long Ngũ Thái Gia
 • Các hoạt động trong game bao gồm Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Quân Doanh, Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 15.000 điểm
  • Mang Phi Phong Hỗn Thiên (Cấp 6)
 • Các hoạt động trong game bao gồm Săn BOSS Hoàng Kim, Hoa Sơn Luận Kiếm, Đại Hội Tỷ Võ, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Công Thành Chiến yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
 • Hoạt động Săn BOSS Hoàng Kim 55/75/95, Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ giảm còn 3 bang
 • Hoạt động Bạch Hổ Đường sẽ yêu cầu là thành viên chính thức của 4 bang trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
18:00 Thứ 2 Ngày 10/01
 • Nhân đôi Kinh Nghiệm khi Luyện Công
00:00 Thứ 5 Ngày 06/01/2022
 • Hoạt động Đại Hội Tỷ Võ
  • Thể thức thi đấu giống Thi Đấu Môn Phái nhưng sẽ là đấu loạn phái
  • Giới hạn mỗi IP (Chủ sở hữu) 1 Account
  • Thi Đấu Môn Phái sẽ chỉ còn duy nhất vào Thứ 3 Hàng Tuần
00:00 Thứ 2 Ngày 03/01/2022
 • Giới hạn cấp mở đến 99
 • Hỗ trợ tân thủ bộ trang bị 70-79 (4% +0)
 • Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 điều chỉnh số lượng bang hội tham gia còn 4, chi tiết:
  • Là thành viên chính thức của 4 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Mỗi bang hội sẽ tham gia tối đa 60 thành viên trên 1 khung giờ boss
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Quân Doanh, Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 90
  • Tài phú 7.800 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
 • Các hoạt động trong game bao gồm Săn BOSS Hoàng Kim, Hoa Sơn Luận Kiếm, Đại Hội Tỷ Võ, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Công Thành Chiến yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 90
  • Tài phú 15.000 điểm
  • Mang Phi Phong Hỗn Thiên (Cấp 6)
00:00 Thứ 2 Ngày 20/12
20:00 Thứ 7 Ngày 18/12
 • Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • Thành viên 4 bang hội Hạng 1, 2, 3, 4 trong BXH Chiến Công tính vào lúc 00:00 Thứ 7 Hàng Tuần, chủ nhật vẫn dùng BXH của thứ 7
  • Bang chủ tới gặp NPC Quan Lãnh Thổ để ghi danh trước 19:30, mỗi bang hội đăng ký 60 thành viên
  • Sau 19:30 nếu bang hội chưa ghi danh đủ 60, thành viên trong bang chủ động di chuyển ra gặp NPC Quan Lãnh Thổ để ghi danh trước 20:00
  • Khi tham gia hoạt động cần là thành viên chính thức, đã được bang chủ đăng ký
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 6.000 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
20:00 Thứ 6 Ngày 17/12
 • Hoạt động Công Thành Chiến
  • Thành viên 3 bang hội Hạng 1, 2, 3 trong BXH Chiến Công tính vào lúc 00:00 Thứ 6 Hàng Tuần
  • Bang chủ tới gặp NPC Công Thành Quan để ghi danh trước 19:30, mỗi bang hội đăng ký 60 thành viên
  • Sau 19:30 nếu bang hội chưa ghi danh đủ 60, thành viên trong bang chủ động di chuyển ra gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ để ghi danh trước 20:00
  • Khi tham gia hoạt động cần là thành viên chính thức, đã được bang chủ đăng ký
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 6.000 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
00:00 Thứ 6 Ngày 17/12
 • Giới hạn cấp mở đến 89
 • Hỗ trợ tân thủ bộ trang bị 60-69 (4% +0)
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Săn BOSS Hoàng Kim yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 3.800 điểm
  • Mang Phi Phong Kinh Thế (Cấp 4)
 • Từ 00:00 Thứ 6 đến 24:00 Chủ Nhật Hàng Tuần
  • Gia Tộc sẽ KHÔNG THỂ RỜI BANG, GIA NHẬP BANG MỚI
  • Bang Hội sẽ KHÔNG THỂ KHAI TRỪ, THU NHẬN GIA TỘC MỚI
00:00 Thứ 4 Ngày 15/12
 • Hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm
  • Thể thức thi đấu giống Thi Đấu Môn Phái nhưng sẽ là đấu theo hệ
  • Giới hạn mỗi IP (Chủ sở hữu) 1 Account
  • Đẳng cấp 79
  • Tài phú 3.800 điểm
  • Mang Phi Phong Kinh Thế (Cấp 4)
18:00 Chủ Nhật Ngày 12/12
 • Nhân đôi Kinh Nghiệm khi Luyện Công
00:00 Thứ 3 Ngày 07/12
 • Giới hạn cấp mở đến 79
 • Hỗ trợ tân thủ bộ trang bị 50-59 (4% +0)
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
  • Xuất hiện đợt đầu tiên lúc 02:05
  • Là thành viên chính thức của 5 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Mỗi bang hội sẽ tham gia tối đa 60 thành viên trên 1 khung giờ boss
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Săn BOSS Hoàng Kim yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 70
  • Tài phú 1.500 điểm
  • Mang Phi Phong Lăng Tuyệt (Cấp 3)
00:00 Thứ 2 Ngày 06/12
00:00 Thứ 2 Ngày 29/11
11:00 Thứ 7 Ngày 27/11
Scroll Top