Sự kiện Valentine Ngọt Ngào (15/02 - 28/02)

14-02-2022


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian

NPC Liên Quan

Hạt Cacao

Socola Tình Nhân

Socola Hảo Hạng

Tích nạp sự kiện


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 3 Ngày 15.02.2022

Cập nhật phiên bản lên 6.7

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 6.7.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 15.02.2022 đến 24h00 Thứ 2 Ngày 28.02.2022 (Hết ngày 28.02).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Danh Kiếm Lão Lão

Thu thập Hạt Cacao

 • Hạt Cacao đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 200 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Hạt Cacao
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Hạt Cacao

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Hạt Cacao + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Socola Tình Nhân
1 Hạt Cacao + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Socola Hảo Hạng

Phần thưởng dùng Socola Tình Nhân

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 Socola Tình Nhân
 • Sử dụng Socola Tình Nhân sẽ nhận được 500.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng đến cái thứ 50, 100, 150 và 200
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 25 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 300, 400 và 500
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng dùng Socola Hảo Hạng

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 2000 Socola Hảo Hạng có phần thưởng, ngoài ra sẽ không có thưởng
 • Sử dụng Socola Hảo Hạng sẽ nhận được 500.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng đến cái thứ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 và 500
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 600, 700, 800, 900, 1000
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 75 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 1200, 1400, 1600, 1800 và 2000
 • 4 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 15.02.2022 đến 24h00 Thứ 2 Ngày 28.02.2022 (Hết ngày 28.02).
 • Vật phẩm nhận được từ sự kiện tích nạp đều Khóa vĩnh viễn, Không thể giao dịch
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
Scroll Top