Bạn Đồng Hành 7 8 9 và 10 Kỹ Năng

08-06-2022

Trên con đường bôn tẩu giang hồ, bạn đồng hành sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp các thiếu hiệp có thể tham gia các hoạt động pk một cách dễ dàng và thuận lợi hơn, xin giới thiệu cho các Thiếu Hiệp cách sở hữu bạn đồng hành.

Máy chủ áp dụng khi đã mở giới hạn cấp đến 150

Đồng hành 7 Kỹ Năng

Hình ảnh Ghi chú

Đồng Hành Yến Tiểu Lâu

 • Nguồn gốc:
  • Săn BOSS Võ Lâm Cao Thủ 95 sẽ nhận được 1 Mảnh Đồng Hành Yến Tiểu Lâu (Không khóa)
  • Thu thập đủ 100 Mảnh Đồng Hành Yến Tiểu Lâu tới gặp NPC Long Ngũ Thái Gia để triệu hồi đồng hành Yến Tiểu Lâu (Ngẫu nhiên Hệ, Tiềm năng)
 • Danh sách:
  • Như Tiểu Thúy (Kim)
  • Trương Thiện Đức (Mộc)
  • Giả Dật Sơn (Thủy)
  • Ô Sơn Thành (Hỏa)
  • Trần Vô Mệnh (Thổ)
 • Cấp kỹ năng đồng hành tăng cấp tối đa đến 6
 • 7 Kỹ năng ngẫu nhiên trong danh sách Phá Không Trảm Ảnh, Ích Thọ Âm Dương, Ngũ Hành Vô Tướng, Vô Niệm Kinh, Kinh Hồng Nhất Kích, Hư Không Thiểm Ảnh, Từ Bi Tế Vũ, Cam Vũ Lâm Hoa

Đồng hành 8 Kỹ Năng

Hình ảnh Ghi chú

Đồng Hành Độc Cô Kiếm

 • Nguồn gốc:
  • Săn BOSS Tiểu Tần Lăng sẽ nhận được 1 Mảnh Đồng Hành Độc Cô Kiếm (Không khóa)
  • Thu thập đủ 100 Mảnh Đồng Hành Độc Cô Kiếm tới gặp NPC Long Ngũ Thái Gia để triệu hồi đồng hành Độc Cô Kiếm (Ngẫu nhiên Hệ, Tiềm năng)
 • Danh sách:
  • Đồ Tôn (Kim)
  • Hiên Viên Thanh Thanh (Mộc)
  • Thái Sử Khang (Thủy)
  • Bạch Khởi (Hỏa)
  • Thủ Lăng Cơ Quan Nhân (Thổ)
 • Cấp kỹ năng đồng hành tăng cấp tối đa đến 6
 • 8 Kỹ năng ngẫu nhiên trong danh sách Phá Không Trảm Ảnh, Ích Thọ Âm Dương, Ngũ Hành Vô Tướng, Vô Niệm Kinh, Kinh Hồng Nhất Kích, Hư Không Thiểm Ảnh, Từ Bi Tế Vũ, Cam Vũ Lâm Hoa, Đề Hồ Quán Đỉnh

Đồng hành 9 Kỹ Năng

Hình ảnh Ghi chú

Đồng Hành Tần Thủy Hoàng

 • Nguồn gốc:
  • Mở Rương sát thương BOSS Tần Thủy Hoàng sẽ nhận được 2 Mảnh Đồng Hành Tần Thủy Hoàng (Không khóa)
  • Thu thập đủ 100 Mảnh Đồng Hành Tần Thủy Hoàng tới gặp NPC Long Ngũ Thái Gia để triệu hồi đồng hành Tần Thủy Hoàng (Ngẫu nhiên Hệ, Tiềm năng)
 • Cấp kỹ năng đồng hành tăng cấp tối đa đến 6
 • 9 Kỹ năng ngẫu nhiên trong danh sách Phá Không Trảm Ảnh, Ích Thọ Âm Dương, Ngũ Hành Vô Tướng, Vô Niệm Kinh, Kinh Hồng Nhất Kích, Hư Không Thiểm Ảnh, Từ Bi Tế Vũ, Cam Vũ Lâm Hoa, Đề Hồ Quán Đỉnh, Kim Cang Quyết

Đồng hành 10 Kỹ Năng

Hình ảnh Ghi chú

Đồng Hành Viễn Cổ Thần Thú

 • Nguồn gốc:
  • Săn BOSS Hỏa Kỳ Lân sẽ nhận được 25 Mảnh Đồng Hành Viễn Cổ Thần Thú (Không khóa)
  • Săn BOSS Lam Kỳ Lân sẽ nhận được 25 Mảnh Đồng Hành Viễn Cổ Thần Thú (Không khóa)
  • Thu thập đủ 100 Mảnh Đồng Hành Viễn Cổ Thần Thú tới gặp NPC Long Ngũ Thái Gia để triệu hồi đồng hành Viễn Cổ Thần Thú (Ngẫu nhiên Hệ, Tiềm năng)
 • Danh sách:
  • Hỏa Kỳ Lân (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)
  • Lam Kỳ Lân (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)
  • Hắc Kỳ Lân (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)
 • Cấp kỹ năng đồng hành tăng cấp tối đa đến 6
 • 10 Kỹ năng ngẫu nhiên trong danh sách Phá Không Trảm Ảnh, Ích Thọ Âm Dương, Ngũ Hành Vô Tướng, Vô Niệm Kinh, Kinh Hồng Nhất Kích, Hư Không Thiểm Ảnh, Từ Bi Tế Vũ, Cam Vũ Lâm Hoa, Đề Hồ Quán Đỉnh, Kim Cang Quyết, Băng Sơn Kích
Scroll Top