Sự kiện Cầu Ô Thước (01/07 - 31/07)

30-06-2022


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian

NPC Liên Quan

Nước mắt Chức Nữ

Cầu Ô Thước

Lễ bao Uyên Ương

Tích nạp sự kiện


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 6 Ngày 01.07.2022

Cập nhật phiên bản lên 7.2

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 7.2.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 01.07.2022 đến 24h00 Chủ Nhật Ngày 31.07.2022 (Hết ngày 31.07).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

Thu thập Nước mắt Chức Nữ

 • Nước mắt Chức Nữ đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 200 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Nước mắt Chức Nữ
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Nước mắt Chức Nữ

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Nước mắt Chức Nữ + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Cầu Ô Thước
1 Nước mắt Chức Nữ + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Lễ bao Uyên Ương

Phần thưởng dùng Cầu Ô Thước

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 Cầu Ô Thước
 • Sử dụng Cầu Ô Thước sẽ nhận được 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng đến cái thứ 50, 100, 150, 200, 550, 600, 650, 700
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 300, 400, 500, 800, 900, 1000
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long

Phần thưởng dùng Lễ bao Uyên Ương

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 4000 Lễ bao Uyên Ương có phần thưởng, ngoài ra sẽ không có thưởng
 • Sử dụng Lễ bao Uyên Ương sẽ nhận được 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng đến cái thứ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 và 500
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 600, 700, 800, 900, 1000
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 120 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 1200, 1400, 1600, 1800 và 2000
 • 2 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 240 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450 và 2500
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 5 Huyền Tinh Cấp 5
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 2600, 2700, 2800, 2900, 3000
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 120 Tiền Du Long
Sử dụng đến cái thứ 3200, 3400, 3600, 3800 và 4000
 • 2 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 240 Tiền Du Long

Đua TOP sử dụng Lễ Bao Uyên Ương

 • Sau khi sự kiện kết thúc vào lúc 24h00 Chủ Nhật Ngày 31.07.2022 (Hết ngày 31.07) sẽ công bố bảng xếp hạng sử dụng Lễ Bao Uyên Ương, căn cứ vào bảng xếp hạng để phát thưởng vào ngày mùng 1 của tháng kế tiếp
Hạng Phần thưởng
1
 • 3 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 300 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 1 Thương Lang Ngọc (Lung Linh) (Cấp 7)
 • 3000 Tiền Du Long
2
 • 2 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 200 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 1 Thương Lang Ngọc (Lung Linh) (Cấp 7)
 • 2000 Tiền Du Long
3
 • 1 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 1 Thương Lang Ngọc (Lung Linh) (Cấp 7)
 • 1000 Tiền Du Long
4-10
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 1 Thương Lang Ngọc (Tinh Xảo) (Cấp 4)
 • 500 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 01.07.2022 đến 24h00 Chủ Nhật Ngày 31.07.2022 (Hết ngày 31.07).
 • Vật phẩm nhận được từ sự kiện tích nạp đều Khóa vĩnh viễn, Không thể giao dịch
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
Scroll Top