Chiến trường Tống Kim điều chỉnh cách chơi

20-01-2023


Tống Kim điều chỉnh cách chơi

  • Hiện tại do tình trạng post mạng diễn ra ngày càng nhiều, BQT tiến hành thay đổi cách chơi của hoạt động Tống Kim như sau:
  • Thời gian áp dụng: Từ Ngày 21.01.2023
  • Thay đổi cách chơi:
    • Người chơi đã gia nhập bang hội
    • Hai người chơi cùng bang khi hạ sát nhau sẽ không được cộng điểm tích lũy
Scroll Top