Sự kiện Đại Lễ Pháo Hoa (01/04 - 15/04)

31-03-2023


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian

NPC Liên Quan

Ngòi Nổ

Pháo Hoa Rực Rỡ

Pháo Hoa Huy Hoàng

Tích nạp sự kiện


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 7 Ngày 01.04.2023

Cập nhật phiên bản lên 7.9

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 7.9.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 01.04.2023 đến 24h00 Thứ 7 Ngày 15.04.2022 (Hết ngày 15.04).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Cổ Phong Hà

NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

 • Vị trí: Tân Thủ Thôn và Thành Thị
 • Chức năng:

Thu thập Ngòi Nổ

 • Ngòi Nổ đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 100 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Ngòi Nổ
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Ngòi Nổ

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Ngòi Nổ + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Pháo Hoa Rực Rỡ
1 Ngòi Nổ + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Pháo Hoa Huy Hoàng

Phần thưởng nộp Pháo Hoa Rực Rỡ

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật giao nộp tối đa 500 Pháo Hoa Rực Rỡ
 • Giao nộp Pháo Hoa Rực Rỡ sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc Giao nộp tương ứng dưới đây
Giao nộp đến cái thứ Phần thưởng
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng nộp Pháo Hoa Huy Hoàng

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật giao nộp tối đa 2000 Pháo Hoa Huy Hoàng
 • Giao nộp Pháo Hoa Huy Hoàng sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc Giao nộp tương ứng dưới đây
Giao nộp đến cái thứ Phần thưởng
Giao nộp đến cái thứ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 1 Huyền Tinh Cấp 5
 • 55 vạn Bạc Khóa
 • 16 vạn Đồng Khóa
 • 55 Tiền Du Long
Giao nộp đến cái thứ 600, 700, 800, 900, 1000
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 110 vạn Bạc Khóa
 • 33 vạn Đồng Khóa
 • 110 Tiền Du Long
Giao nộp đến cái thứ 1200, 1400
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 2 Huyền Tinh Cấp 4
 • 220 vạn Bạc Khóa
 • 66 vạn Đồng Khóa
 • 220 Tiền Du Long
Giao nộp đến cái thứ 1700 và 2000
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 1 Huyền Tinh Cấp 4
 • 330 vạn Bạc Khóa
 • 99 vạn Đồng Khóa
 • 330 Tiền Du Long

Đua TOP nộp Pháo Hoa Huy Hoàng

 • Sau khi sự kiện kết thúc vào lúc 24h00 Thứ 7 Ngày 15.04.2022 (Hết ngày 15.04) sẽ công bố bảng xếp hạng sử dụng Pháo Hoa Huy Hoàng, căn cứ vào bảng xếp hạng để phát thưởng vào ngày mùng 1 của tháng kế tiếp
 • Người chơi cần giao nộp ít nhất 2000 Pháo Hoa Huy Hoàng mới có thể vào bảng xếp hạng
Hạng Phần thưởng
1
 • 3 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 300 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 160 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 3000 Tiền Du Long
2
 • 2 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 200 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 110 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2000 Tiền Du Long
3
 • 1 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1000 Tiền Du Long
4-10
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 27 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 500 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 01.04.2023 đến 24h00 Thứ 7 Ngày 15.04.2022 (Hết ngày 15.04).
 • Vật phẩm nhận được từ sự kiện tích nạp đều Khóa vĩnh viễn, Không thể giao dịch
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
Scroll Top