Hoạt động Đoán Hoa Đăng (Thứ 2, 4 và 5)

18-04-2019

Thời gian và Vị trí

  • Thời gian: Từ 00h00 đến 23h45 Thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần.
  • Vị trí xuất hiện: Tại các bản đồ Tân Thủ Thôn.

Hướng dẫn tham gia

  • Vào các ngày Thứ 2, 4 và 5 mở Vô Hạn Truyền Tống Phù để đến chỗ Đoán Hoa Đăng
  • Sau khi di chuyển đến tìm NPC Lễ Quan để đối thoại
  • Chọn bắt đầu trả lời để trả lời câu hỏi, mỗi ngày trả lời tối đa 30 câu
Scroll Top