Bạn Đồng Hành Thần Thú

27-02-2024

Trên con đường bôn tẩu giang hồ, Thần Thú sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp các thiếu hiệp có thể tham gia các hoạt động pk một cách dễ dàng và thuận lợi hơn, xin giới thiệu cho các Thiếu Hiệp cách sở hữu Thần Thú.

Tính năng mở khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 150

Đồng hành Thần Thú

 • Thần thú là loại đồng hành (pet) với số lượng kỹ năng là 10, cấp kỹ năng tối đa 60 tùy vào tiến độ thức tỉnh thần thú
 • Đồng hành Thần Thú sẽ KHÔNG THỂ TRÙNG SINH VỀ LEVEL 1
 • Đồng hành Thần Thú sẽ KHÔNG THỂ ĐƯA VÀO THƯ ĐỒNG HÀNH ĐỂ GIAO DỊCH
 • Đồng hành Thần Thú sẽ theo sau chủ nhân trên con đường hành tẩu giang hồ sau này

Cách sở hữu

Hình ảnh Ghi chú


Sưu Thần Đồ

 • Thu thập từ sự kiện hàng tháng
 • Sử dụng trong tính năng Cầu Nguyện Đồng Hành thông qua NPC Vân Phi Phi


Rương Chọn Đồng Hành Thần Thú

 • Thu thập từ sự kiện hàng tháng
 • Chuột phải sử dụng tùy chọn nhận 100 Mảnh Thần Thú Nguyên Thần (Khóa vĩnh viễn)

 • Tham gia tính năng Cầu Nguyện Đồng Hành thông qua NPC Vân Phi Phi tại các Thành thị và Tân thủ thôn tiêu hao 1 Sưu Thần Đồ sẽ có tỉ lệ nhận được 1/2 hoặc 5 Thần Thú Nguyên Thần (Khóa vĩnh viễn)
 • Khi cầu nguyện có thể tùy chọn loại đồng hành thần thú mong muốn
 • Hoặc sử dụng Rương Chọn Đồng Hành Thần Thú - Thu thập từ sự kiện hàng tháng

 • Thu thập đủ 100 Thần Thú Nguyên Thần có thể tới gặp NPC Vân Phi Phi tại các Thành thị và Tân thủ thôn để tiến hành triệu hồi Đồng hành Thần Thú

 • Chuột phải vào Đồng hành Thần Thú sẽ được chọn Tiềm Năng và Hệ (Ngũ hành) của thần thú

Sau khi lựa chọn sẽ nhận được 1 thần thú làm bạn đồng hành với số lượng kỹ năng là 10

Thức tỉnh thần thú

Thức tỉnh Yêu cầu Hiệu quả

Thức tỉnh 1

 • 100 Thần Thú Nguyên Thần
 • Giới hạn cấp kỹ năng tăng đến 20

Thức tỉnh 2

 • 100 Thần Thú Nguyên Thần
 • Giới hạn cấp kỹ năng tăng đến 30

Thức tỉnh 3

 • 100 Thần Thú Nguyên Thần
 • Giới hạn cấp kỹ năng tăng đến 40

Thức tỉnh 4

 • 100 Thần Thú Nguyên Thần
 • Giới hạn cấp kỹ năng tăng đến 50

Thức tỉnh 5

 • 100 Thần Thú Nguyên Thần
 • Giới hạn cấp kỹ năng tăng đến 60

Kỹ năng của Thần Thú

 • Đồng hành Thần thú sẽ bao gồm các kỹ năng sau
  • Phá Không Trảm Ảnh: Phát huy lực tấn công cơ bản, kỹ năng và Thời gian thọ thương hoặc suy yếu, ... (tùy vào hệ khi người chơi chọn)
  • Ngũ Hành Vô Tướng: Kháng tất cả và Kháng vật công hoặc độc công, ... (tùy vào hệ khi người chơi chọn)
  • Ích Âm Thọ Dương: Sinh lực tối đa, Tỉ lệ sinh lực, nội lực và Thời gian bị thương hoặc bị yếu ... (tùy vào hệ khi người chơi chọn)
  • Vô Niệm Kinh: Tỉ lệ đánh trúng và Bỏ qua né tránh đối thủ
  • Hư Không Thiểm Ảnh: Né tránh và Chịu sát thương chí mạng
  • Kinh Hồng Nhất Kích: Chí mạng và Tấn công khi đánh chí mạng
  • Băng Sơn Kích: Vật công ngoại và Vật công nội (%)
  • Đề Hồ Quán Đỉnh: Thời gian bị trạng thái bất lợi (giảm)
  • Kim Cang Quyết: Chịu sát thương vật lý, độc, băng, hỏa, thổ công

Tăng cấp kỹ năng thần thú

 • Đồng hành thần thú cũng giống như đồng hành thường sử dụng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành để tăng cấp đến 120
 • Điểm đặc biệt của Đồng Hành Thần Thú có thể sử dụng Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành để tăng cấp kỹ năng thay vì dùng Bí Kíp Đồng Hành
 • Khi đã thu thập đủ Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành có thể chuột phải vào mảnh kỹ năng đó, chọn Thần Thú đã lĩnh hội kỹ năng này và tiến hành thăng cấp:
  • Tùy vào cấp hiện tại của kỹ năng mà yêu cầu số mảnh kỹ năng tương ứng
  • Số mảnh kỹ năng yêu cầu = Cấp hiện tại kỹ năng * 25
  • Ví dụ: Tăng cấp kỹ năng từ 5 lên 6 sẽ cần 5*25 = 125 Mảnh

Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành

Hoạt động Phần thưởng

Chiến trường Tống Kim

 • Với mỗi 500 điểm Tích Lũy sẽ nhận 1 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa), tối đa 20 Mảnh 1 Trận

Rương Sát Thương Tần Thủy Hoàng

 • Mở rương sẽ nhận 10 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)

Săn BOSS Hoàng Kim 55/75/95

 • Mở rương sẽ nhận 1/1/2 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)

Tân Nhân Vương Đấu Phái

 • Nhận 80 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)

Thiên Hạ Đệ Nhất Ngũ Hành

 • Nhận 192 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)

Á Quân Đại Hội Tỷ Võ

 • Nhận 288 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)

Quán Quân Đại Hội Tỷ Võ

 • Nhận 672 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)

Bang Chủ chiếm 1 thành Công Thành Chiến

 • Nhận 80 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành (Không khóa)
Scroll Top