Bảo trì máy chủ cập nhật hoạt động Giáng Sinh (Hoàn tất)

18-12-2016


  • Hiện tại máy chủ đã bảo trì hoàn tất, các bạn có thể vào game và hoạt động như bình thường ạ
  • Thời gian bảo trì: Từ 00h00 đến 00h30 Ngày 18/12/2016
  • Cần cập nhật patch mới nhất ngày 18/12/2016 Tại đây
  • Cập nhật chuỗi hoạt động Giáng Sinh An Lành: Xem tại đây
Scroll Top