Uy Danh Giang Hồ (Làm mới RS về 0 mỗi tuần)

19-06-2023

Làm mới Uy Danh mỗi tuần

 • Mỗi tuần từ 00h00 Thứ 2 tất cả người chơi sẽ được làm mới (reset) lại số điểm uy danh giang hồ về 0 điểm.
 • Số lần tham gia Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc sẽ làm mới (reset) lại vào thứ 2 hàng tuần, vậy nên trước đó các bạn hãy đi hết

Tác dụng của Uy Danh

Làm sao để có Uy Danh ?

 • Mỗi ngày uy danh giang hồ sẽ tự động giảm 2%, không vượt quá 20 điểm/1 ngày.
 • Hệ thống sẽ cập nhật xếp hạng uy danh vào lúc 00h00 Hàng Ngày
Hoạt động Phần thưởng/Ghi chú
Thương Hội
 • Tính năng không tăng uy danh.
Ải Gia Tộc
 • Tính năng không tăng uy danh.
Trứng Du Long
 • Tăng 2 điểm, mỗi ngày sử dụng 1 quả.
Truy nã Hải Tặc
 • Gặp Hình Bổ Đầu tiếp nhận, hoàn thành tối đa 6 lần trong ngày, mỗi lần sẽ nhận 1 điểm, tối đa 1 tuần30 điểm.
 • Uy Danh chỉ nhận được nếu diệt đúng quái theo cấp, ví dụ cấp 50 nhận nhiệm vụ cấp 50, cấp 60 nhận nhiệm vụ cấp 60, ...
Nhiệm vụ Nghĩa Quân
 • Tính năng không tăng uy danh
Phó bản Tàng Bảo Đồ
 • Tính năng không tăng uy danh
Thiên Quỳnh Cung
 • Tính năng không tăng uy danh
Bạch Hổ Đường
 • Qua 1 tầng được 1 điểm, tổng vượt qua 3 tầng nhận 3 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm.
Chiến trường Tống Kim
 • Yêu cầu người chơi đã gia nhập bang hội.
 • Mỗi tuần nhận tối đa Không Giới Hạn điểm.
Điều kiện Uy danh
Hạng 1
 • 25 điểm
Hạng 2-10
 • 21 điểm
Hạng 11-20
 • 17 điểm
Đạt 4.500 điểm trở lên
 • 15 điểm
Đạt 3.000 điểm trở lên
 • 13 điểm
Thi Đấu Môn Phái
 • Mỗi tuần tối đa 140 điểm.
Điều kiện Uy danh
Hạng 1
 • 30 điểm
Hạng 2-4
 • 20 điểm
Hạng 5-8
 • 10 điểm
Hạng 9-16
 • 6 điểm
Tích lũy đoạt cờ
 • Đạt 4.800 điểm nhận 8 điểm.
 • Đạt 4.000 điểm nhận 6 điểm.
 • Đạt 3.200 điểm nhận 5 điểm.
 • Đạt 2.400 điểm nhận 4 điểm.
Tân Nhân Vương
 • Nhận 100 điểm.
Đại sư huynh/Sư tỷ môn phái
 • Tính năng không tăng uy danh
Đoán Hoa Đăng
 • Trả lời đủ 30 câu nhận 6 điểm
Tiêu Dao Cốc
 • Mỗi tuần tối đa 100 điểm, tổng vượt qua 5 ải nhận 32 điểm.
Vượt qua ải Uy danh
Ải 1
 • 0 điểm
Ải 2
 • 2 điểm
Ải 3
 • 4 điểm
Ải 4
 • 10 điểm
Ải 5
 • 16 điểm
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95
 • Mỗi khi tiêu diệt được 1 cao thủ cấp 55, 75, 95 tất cả thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, tiêu diệt boss từ Câu Hồn Ngọc không được uy danh.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 Lãnh Thổ thành viên đủ 800 điểm Công Trạng nhận 30 điểm.
Scroll Top