Hoạt động Tín vật Tống Kim

09-08-2023

Tín vật Tống Kim là tính năng mới nhất của Kiếm Thế. Thông qua hoạt động này, Quý đồng đạo có thể nhận những vật phẩm giá trị như Huyền Tinh 6, 7, 8 ...

Thời gian hoạt động

 • Theo dõi tại lộ trình của từng máy chủ mà người chơi tham gia được thông báo trên Trang Chủ

Giao nộp Tín Vật

 • Mỗi nhân vật giao nộp tối đa 2500 Nhân Sâm Ngàn Năm thông qua NPC Hiệu Úy Mộ Binh

Nội dung hoạt động

 • Mỗi ngày, trong thời gian diễn ra hoạt động Tống Kim, sẽ xuất hiện NPC Binh Sĩ, Hiệu Úy, Thống Lĩnh, Phó Tướng, Đại Tướng, Nguyên Soái. Tiêu diệt chúng có thể lấy được Nhân Sâm Ngàn Năm - Không Khóa.
 • Mang Nhân Sâm Ngàn Năm giao cho NPC Hiệu Úy Mộ Binh có thể nhận được phần thưởng nhất định. Số lượng càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.

Phần thưởng

 • Tới gặp NPC Hiệu Úy Mộ Binh để giao nộp Nhân Sâm Ngàn Năm để đổi lấy phần thưởng
Cá nhân thu thập Phần thưởng
Mỗi 500 cái Đổi 1 Huyền Tinh cấp 8

Giới hạn đổi

Mở giới hạn cấp Điều kiện Giới hạn đổi
79 - 5 lần
89 - 10 lần
99 Nhà Tài Trợ Đồng 15 lần
Nhà Tài Trợ Bạc 16 lần
Nhà Tài Trợ Vàng 17 lần
Nhà Tài Trợ Bạch Kim 20 lần
Nhà Tài Trợ Kim Cương 23 lần

NPC và vật phẩm liên quan

NPC Chức năng

NPC Hiệu Úy Mộ Binh
 • Vị trí: Tại các điểm Báo Danh Tống Kim
 • Chức năng: Giao nộp Nhân Sâm Ngàn Năm

Tín vật Tống Kim - Nhân Sâm Ngàn Năm
 • Chức năng: Mang đến giao nộp cho NPC Hiệu Úy Mộ Binh để đổi lấy phần thưởng
 • Nguồn gốc:
  • Vật phẩm nhận được sau khi hạ gục NPC sẽ là không khóa, Hành Trang yêu cầu có 2 ô trống mới có thể nhận nhân sâm
Hạ gục NPC Phần thưởng
Sĩ Binh 1 Nhân Sâm Ngàn Năm
Hiệu Úy 2 Nhân Sâm Ngàn Năm
Thống Lĩnh 3 Nhân Sâm Ngàn Năm
Phó Tướng 5 Nhân Sâm Ngàn Năm
Đại Tướng 10 Nhân Sâm Ngàn Năm
Nguyên Soái 50 Nhân Sâm Ngàn Năm
Scroll Top