Bảo trì máy chủ Nam Kiếm từ 00h00 Thứ 2 Ngày 18/11

17-11-2019

Bảo trì Nam Kiếm

  • Thời gian: Từ 00h00 đến 00h15 Thứ 2 Ngày 18/11/2019
  • Cập nhật sau bảo trì:
    • Điều chỉnh tính năng Cập Nhật Bảng Xếp Hạng Uy Danh (Ctrl + C)
    • Mở lại cộng dồn các hoạt động như Tiêu Dao Cốc và Hải Tặc
    • Mở khóa các tài khoản tương tự vi phạm các hoạt động khác nhưng không vi phạm tranh đoạt lãnh thổ được tham gia trở lại từ Thứ 7 Ngày 23/11/2019
Scroll Top