Sự kiện Cây Giáng Sinh (01/12 - 16/12)

30-11-2020


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian và Điều kiện NPC liên quan Nguyên liệu Hợp thành Phần thưởng Tích nạp Sự Kiện

Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 3 Ngày 01/12/2020

Cập nhật phiên bản lên 4.1.0.0

 • Bản cập nhật 4.1 bắt đầu có thể update lên từ 00h00 Thứ 3 Ngày 01/12/2020
 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất
 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 4.1.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 01/12/2020 đến 24h00 Thứ 4 Ngày 16/12/2020 (Hết ngày 16/12).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú


NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

Vật phẩm liên quan

Thu thập Cây Thông

 • Cây Thông đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 200 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Cây Thông
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Cây Thông

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Cây Thông + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Cây Thông Ấm Áp
1 Cây Thông + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Cây Thông Giáng Sinh

Phần thưởng dùng Cây Thông Ấm Áp

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 Cây Thông Ấm Áp
 • Sử dụng mỗi Cây Thông Ấm Áp sẽ nhận 100.000 điểm kinh nghiệm, sử dụng đến cái thứ theo điều kiện dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng Cây Thông Ấm Áp đến cái thứ 100, 200, 300, 400 và 500
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng dùng Cây Thông Giáng Sinh

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 Cây Thông Giáng Sinh được phần thưởng.
 • Sử dụng mỗi Cây Thông Giáng Sinh sẽ nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm, sử dụng đến cái thứ theo điều kiện dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng Cây Thông Giáng Sinh đến cái thứ 50, 100, 150 và 200
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng Cây Thông Giáng Sinh đến cái thứ 250, 300, 350, 400, 450 và 500
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng Cây Thông Giáng Sinh đến cái thứ 800 và 900
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
Sử dụng Cây Thông Giáng Sinh đến cái thứ 1000
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
 • 1 Tần lăng-Hòa Thị Bích (Khóa vĩnh viễn)

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 01/12/2020 đến 24h00 Thứ 4 Ngày 16/12/2020 (Hết ngày 16/12).
 • Trong thời gian sự kiện tích nạp tới mức tương ứng sẽ nhận được phần thưởng
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
Scroll Top