Hoạt động Thu thập Hồn Thạch Giai Đoạn Cấp 89

31-07-2023


Thời gian và Điều kiện tham gia

 • Thời gian: Diễn ra từ 00:00 Ngày 24.07 đến 24:00 Ngày 13.08.2023 (Hết ngày 13.08.2023)
 • Máy chủ áp dụng: Bạch Hổ Kiếm

Cần cập nhật lên phiên bản 8.3.0.2 trở lên

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất
 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 8.3.0.2 hoặc cao hơn

Nội dung hoạt động

 • Trong thời gian máy chủ mở giới hạn cấp 89 người chơi khi tham gia các hoạt động trong game sẽ nhận được Tuyệt Đỉnh Hồn Thạch
 • Người chơi đem đến giao nộp cho NPC Lễ Quan tại các Thành thị và Tân Thủ Thôn
 • Sau khi hoạt động kết thúc cũng là lúc máy chủ mở giới hạn cấp đến 99, người chơi có thể nhận thưởng tại NPC Lễ Quan dựa trên xếp hạng giao nộp vật phẩm của người chơi

Tuyệt Đỉnh Hồn Thạch

Hoạt động Phần thưởng

Qua 1 Tầng Bạch Hổ Đường
Qua 1 Ải Tiêu Dao Cốc
Bao Vạn Đồng bước 10, 20, 30, 40, 50
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Hải Tặc
Trả lời xong 30 câu Hoa Đăng

1 Hồn Thạch (Khóa)

Mỗi 1.000 điểm Tích Lũy Tống Kim
Tối thiểu 3.000 điểm mới có thể nhận

1 Hồn Thạch (Khóa)

Hạ gục BOSS Hoàng Kim 55/75

1/2 Hồn Thạch (Không khóa)

Tân Nhân Vương Thi Đấu Môn Phái

10 Hồn Thạch (Không Khóa)

Đệ Nhất Ngũ Hành

20 Hồn Thạch (Không Khóa)

Á Quân Đại Hội Tỷ Võ

30 Hồn Thạch (Không Khóa)

Quán Quân Đại Hội Tỷ Võ

50 Hồn Thạch (Không Khóa)

Chiếm 1 Thành - Công Thành Chiến
Bang Chủ nhận

10 Hồn Thạch (Không Khóa)

Chiếm Hán Thủy - Công Thành Chiến
Bang Chủ nhận

50 Hồn Thạch (Không Khóa)

Phần thưởng Xếp Hạng

 • Nhân vật đã giao nộp ít nhất 1260 Hồn Thạch trở lên mới có thể tham gia Đua TOP Giao Nộp

Thú cưỡi Sứ Giả Truy Phong

Xếp Hạng Phần Thưởng

Hạng 1

 • Thú cưỡi Sứ Giả Truy Phong Vương Giả
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kháng tất cả: +60 điểm
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • Mặt nạ Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái: +20%
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • 1500 Kim Nguyên Bảo
 • Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Vương Giả

Hạng 2

 • Thú cưỡi Sứ Giả Truy Phong Truyền Thuyết
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kháng tất cả: +45 điểm
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • Mặt nạ Tuyệt Đỉnh Thần Thủ
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái: +17%
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • 1300 Kim Nguyên Bảo
 • Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Truyền Thuyết

Hạng 3

 • Thú cưỡi Sứ Giả Truy Phong Ngâm Uyên
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kháng tất cả: +30 điểm
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • Mặt nạ Tuyệt Đỉnh Đại Sư
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái: +13%
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • 1000 Kim Nguyên Bảo
 • Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Ngâm Uyên

Hạng 4 - 5

 • Mặt nạ Tuyệt Đỉnh Danh Sư
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái: +10%
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • 200 Kim Nguyên Bảo
 • Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Linh Vũ

Hạng 6 - 10

 • Mặt nạ Tuyệt Đỉnh Cự Tượng
  • Tài phú: +216 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái: +10%
  • Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
 • 100 Kim Nguyên Bảo
 • Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Trấn Nguyên

Phần thưởng Mốc Nộp

Giao nộp Phần Thưởng

210, 420, 630, 840, 1050 và 1260

 • 1 Huyền Tinh 8
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 80 vạn Đồng Khóa
Scroll Top