Tiệm Thuốc tạm dừng bán Thuốc bằng Bạc

08-08-2023


Tạm dừng bán Thuốc (Không Khóa)

  • Hiện tại hệ thống máy chủ Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế ghi nhận tình trạng 1 số người chơi đứng ở phía dưới lôi đài các hoạt động Đấu Phái / Đấu Hệ / Loạn Phái tung máu cho người chơi trên lôi đài sử dụng khiến việc đấu tay đôi mất đi sự công bằng.
  • Vì vậy, BQT Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế quyết định thay đổi như sau:
    • Các cửa tiệm Thuốc sẽ chỉ còn bán loại Thuốc bằng Bạc Khóa, sau khi mua sẽ Khóa Vĩnh Viễn
    • Các loại Rương Máu vẫn có tính chất Không Khóa nhưng khi mở ra sẽ nhận Thuốc - Khóa Vĩnh Viễn
  • Thay đổi được áp dụng sau bảo trì 18:00 Thứ 4 Ngày 09.08.2023
Scroll Top