Sự kiện Quốc Sắc Thiên Hương (01/10 - 31/10/2023)

27-09-2023


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian

NPC Liên Quan

Túi Thơm

Nước hoa thường

Nước hoa nồng nàn

Tích nạp sự kiện


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 01.10.2023

Cập nhật phiên bản lên 8.5

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 8.5.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 01.10.2023 đến 24h00 Thứ 3 Ngày 31.10.2023 (Hết ngày 31.10).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

Sự kiện ÁP DỤNG VỚI MÁY CHỦ BẠCH HỔ KIẾM (OPEN THỨ 7 NGÀY 01.07.2023)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Cổ Phong Hà

NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

Vật phẩm Liên Quan

Thu thập Túi Thơm

 • Túi Thơm đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 100 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Túi Thơm
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Túi Thơm

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Túi Thơm + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Nước hoa thường
1 Túi Thơm + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Nước hoa nồng nàn

Phần thưởng nộp Nước hoa thường

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật giao nộp tối đa 1000 Nước hoa thường
 • Giao nộp Nước hoa thường sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc Giao nộp tương ứng dưới đây
Giao nộp đến cái thứ Phần thưởng
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
600, 700, 800, 900, 1000
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 100 vạn Bạc Khóa
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long

Phần thưởng nộp Nước hoa nồng nàn

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật giao nộp tối đa 4000 Nước hoa nồng nàn
 • Giao nộp Nước hoa nồng nàn sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc Giao nộp tương ứng dưới đây
Giao nộp đến cái thứ Phần thưởng
Thanh Long Bạch Hổ
Giao nộp đến cái thứ là bội số của 50, tối đa 4000 cái có thưởng
Ví dụ: Sử dụng đến cái thứ 50, 100, 150, 200, 250 ... đến 4000
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 2 Huyền Tinh Cấp 4
 • 135 vạn Bạc Khóa
 • 41 vạn Đồng Khóa
 • 135 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 60 vạn Bạc Khóa
 • 18 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long

Đua TOP nộp Nước hoa nồng nàn

 • Sau khi sự kiện kết thúc vào lúc 24h00 Thứ 3 Ngày 31.10.2023 (Hết ngày 31.10) sẽ công bố bảng xếp hạng sử dụng Nước hoa nồng nàn, căn cứ vào bảng xếp hạng để phát thưởng vào ngày mùng 1 của tháng kế tiếp
 • Người chơi cần giao nộp ít nhất 1000 Nước hoa nồng nàn mới có thể vào bảng xếp hạng
Hạng Phần thưởng
Thanh Long Bạch Hổ
1
 • 6 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 600 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 600 Thần Binh Thạch
 • 320 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (Lung Linh) (Cấp 7)
 • 6000 Tiền Du Long
 • 6 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 162 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2000 Tiền Du Long
2
 • 4 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 400 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 400 Thần Binh Thạch
 • 220 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (Lung Linh) (Cấp 7)
 • 4000 Tiền Du Long
 • 5 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 135 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1800 Tiền Du Long
3
 • 2 Huyền Tinh Hoàn Mỹ (Cấp 10)
 • 200 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 200 Thần Binh Thạch
 • 108 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (Lung Linh) (Cấp 7)
 • 2000 Tiền Du Long
 • 4 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 108 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1600 Tiền Du Long
4
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 100 Thần Binh Thạch
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (óng ánh) (Cấp 6)
 • 1000 Tiền Du Long
 • 3 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 81 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1400 Tiền Du Long
5
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 100 Thần Binh Thạch
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (óng ánh) (Cấp 6)
 • 1000 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1300 Tiền Du Long
6
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 100 Thần Binh Thạch
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (lấp lánh) (cấp 5)
 • 1000 Tiền Du Long
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1200 Tiền Du Long
7
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 100 Thần Binh Thạch
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (lấp lánh) (cấp 5)
 • 1000 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 27 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1100 Tiền Du Long
8-10
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
 • 100 Thần Binh Thạch
 • 54 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 2 Thương Lang Ngọc (Tinh Xảo) (Cấp 4)
 • 1000 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh (Cấp 9)
 • 27 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành
 • 1000 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 01.10.2023 đến 24h00 Thứ 3 Ngày 31.10.2023 (Hết ngày 31.10).
 • Vật phẩm nhận được từ sự kiện tích nạp đều Khóa vĩnh viễn, Không thể giao dịch
Tích lũy nạp Phần thưởng
Thanh Long Bạch Hổ
100, 10100 vạn Đồng
300, 10300 vạn Đồng
600, 10600 vạn Đồng
1200, 11200 vạn Đồng
2400, 12400 vạn Đồng
4000, 14000 vạn Đồng
6000, 16000 vạn Đồng
10.000, 20.000 vạn Đồng
Scroll Top