Nhận lương Uy Danh Giang Hồ (Ngày)

26-09-2016

Hướng dẫn nhận lương uy danh

  • Tính năng bắt đầu từ 00h00 Ngày 27/09/2016
  • Đến gặp NPC Cổ Phong Hà tại các thành thị và tân thủ thôn để nhận
  • Phần thưởng sẽ được căn cứ theo hạng sau khi xếp hạng hàng ngày lúc 00h00
    • Hạng 1-100: 1 vạn Đồng Khóa
    • Hạng 101-300: 7000 Đồng Khóa
    • Hạng 301 trở đi: 5000 Đồng Khóa
Scroll Top