Treo thưởng Săn BOSS (Cá Nhân)

08-05-2021

Thời gian mở tính năng

  • Tính năng ra mắt khi máy chủ mở giới hạn cấp đến 119
  • Tại Quy Kiếm bắt đầu tính từ 00:00 Thứ 2 Ngày 17 Tháng 05 Năm 2021

Cách tính

  • Là thành viên nằm trong tổ đội tiêu diệt võ lâm cao thủ theo yêu cầu của hệ thống

Phần thưởng

  • Nhận thông qua NPC Hoàng Thường - Đặc Sứ Võ Lâm Minh Chủ, mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 lần/1 loại boss

Loại Mục tiêu Phần thưởng
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55
Vân Tuyết Sơn 55 Tiền Du Long
Hình Bổ Đầu 55 Tiền Du Long
Vạn Lão Điên 55 Tiền Du Long
Cao Sĩ Hiền 55 Tiền Du Long
Thác Bạt Sơn Uyên 55 Tiền Du Long
Dương Liễu 55 Tiền Du Long
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75
Thần Thương Phương Vãn 75 Tiền Du Long
Triệu Ứng Tiên 75 Tiền Du Long
Hương Ngọc Tiên 75 Tiền Du Long
Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng 75 Tiền Du Long
Nam Quách Nho 75 Tiền Du Long
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95
Như Tiểu Thúy 95 Tiền Du Long
Trương Thiện Đức 95 Tiền Du Long
Giả Dật Sơn 95 Tiền Du Long
Ô Sơn Thành 95 Tiền Du Long
Trần Vô Mệnh 95 Tiền Du Long
Tiểu Hoàng Kim Tần Lăng Cấp 120
Đồ Tôn 120 Tiền Du Long
Hiên Viên Thanh Than 120 Tiền Du Long
Thái Sử Khang 120 Tiền Du Long
Bạch Khởi 120 Tiền Du Long
Thủ Lăng Cơ Quan Nhân 120 Tiền Du Long
Tần Thủy Hoàng Cấp 120 150 Tiền Du Long
Scroll Top