Nam Kiếm điều chỉnh phần thưởng hoạt động

29-02-2020

Điều chỉnh Phần Thưởng Hoạt Động

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì 00h00 Chủ Nhật Ngày 01/03
 • Máy chủ áp dụng: Nam Kiếm
Hoạt động Phần thưởng CŨ Phần thưởng MỚI
Bạch Hổ Đường
 • Qua 1 Tầng nhận
  • 1.000.000 EXP
  • 5 vạn Bạc Khóa
  • 5 vạn Đồng Khóa
  • 2 Huyền Tinh Cấp 5
  • 5 Tiền Du Long
 • Qua 1 Tầng nhận
  • 5.000.000 EXP
  • 10 vạn Bạc Khóa
  • 10 vạn Đồng Khóa
  • 1 Huyền Tinh Cấp 6
  • 50 Tiền Du Long
Quân Doanh
 • Qua 1 Phó Bản nhận
  • 15.000.000 EXP
  • 15 vạn Bạc Khóa
  • 15 vạn Đồng Khóa
  • 1 Huyền Tinh Cấp 8
  • 50 Tiền Du Long
 • Qua 1 Phó Bản nhận
  • 50.000.000 EXP
  • 30 vạn Bạc Khóa
  • 30 vạn Đồng Khóa
  • 1 Huyền Tinh Cấp 8
  • 100 Tiền Du Long
Thưởng Săn Võ Lâm Cao Thủ (Tiền Du Long)
 • Chưa có
 • Thành viên tổ đội hạ boss nhận tại NPC Hoàng Thường - Võ Lâm Minh Chủ, làm mới phần thưởng mỗi ngày, chi tiết:
  • Võ Lâm Cao Thủ 55 +5 Tiền Du Long
  • Võ Lâm Cao Thủ 75 +10 Tiền Du Long
  • Võ Lâm Cao Thủ 95 +15 Tiền Du Long
  • BOSS Hoàng Kim 120 +30 Tiền Du Long
  • Tần Thủy Hoàng 120 +50 Tiền Du Long
Tần Thủy Hoàng
 • Người hạ gục nhận tại NPC Lễ Quan bao gồm:
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
  • 50 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim
  • Ngẫu nhiên vật phẩm trong danh sách Huyền Tinh 6, 7, 8, 9, 10, Hòa Thị Ngọc, ...
 • Người hạ gục nhận tại NPC Lễ Quan bao gồm:
  • 5 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
  • 50 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim
  • Ngẫu nhiên vật phẩm trong danh sách Huyền Tinh 6, 7, 8, 9, 10, Hòa Thị Ngọc, ...
  • 30 Bảo Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Không khóa)
Scroll Top