Thành tựu cường hóa

08-06-2020

Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME

Thành Tựu Cường Hóa

  • Thời gian cập nhật: Sau khi máy chủ mở cấp đến 89
  • Trang bị trên người đạt yêu cầu có thể tới gặp NPC Dã Luyện Đại Sư tại các Tân thủ thôn (hoặc Thành thị) nhận thưởng như sau:
Yêu cầu Phần thưởng
Trang bị toàn thân cường hóa +4 3 Huyền Tinh Cấp 6
Trang bị toàn thân cường hóa +8 1 Huyền Tinh Cấp 7
Trang bị toàn thân cường hóa +10 2 Huyền Tinh Cấp 7
Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày đều cường hóa +12 1 Huyền Tinh Cấp 8
Dây chuyền, Nhẫn, Bội và Phù đều cường hóa +12 1 Huyền Tinh Cấp 8
Vũ khí cường hóa +12 1 Huyền Tinh Cấp 8
Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày đều cường hóa +14 2 Huyền Tinh Cấp 8
Dây chuyền, Nhẫn, Bội và Phù đều cường hóa +14 2 Huyền Tinh Cấp 8
Vũ khí cường hóa +14 1 Huyền Tinh Cấp 9
Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày đều cường hóa +16 1 Huyền Tinh Cấp 9
Dây chuyền, Nhẫn, Bội và Phù đều cường hóa +16 1 Huyền Tinh Cấp 9
Vũ khí cường hóa +16 2 Huyền Tinh Cấp 9
Scroll Top