Sự kiện Hương Thơm Diệu Kỳ (16/09 - 30/09)

15-09-2020


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian và Điều kiện NPC liên quan Nguyên liệu Hợp thành Phần thưởng Tích nạp Sự Kiện

Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 4 Ngày 16/09/2020

Cập nhật phiên bản lên 3.6.0.0

 • Bản cập nhật 3.6 bắt đầu có thể update lên từ 00h00 Thứ 4 Ngày 16/09/2020
 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất
 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 3.6.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 4 Ngày 16/09/2020 đến 24h00 Thứ 4 Ngày 30/09/2020 (Hết ngày 30/09).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú


NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

Thu thập Tinh Dầu Hoa

 • Tinh Dầu Hoa đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 200 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Tinh Dầu Hoa
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Tinh Dầu Hoa

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Tinh Dầu Hoa + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Nước Hoa Khô
1 Tinh Dầu Hoa + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Nước Hoa Tinh Chất

Phần thưởng dùng Nước Hoa Khô

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 Nước Hoa Khô
 • Sử dụng mỗi Nước Hoa Khô sẽ nhận 100.000 điểm kinh nghiệm, sử dụng đến cái thứ theo điều kiện dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng Nước Hoa Khô đến cái thứ 100, 200, 300, 400 và 500
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng dùng Nước Hoa Tinh Chất

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 Nước Hoa Tinh Chất được phần thưởng.
 • Sử dụng mỗi Nước Hoa Tinh Chất sẽ nhận 500.000 điểm kinh nghiệm, sử dụng đến cái thứ theo điều kiện dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Mốc sử dụng Phần thưởng
Sử dụng Nước Hoa Tinh Chất đến cái thứ 50, 100, 150 và 200
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng Nước Hoa Tinh Chất đến cái thứ 250, 300, 350, 400, 450 và 500
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng Nước Hoa Tinh Chất đến cái thứ 800 và 900
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
Sử dụng Nước Hoa Tinh Chất đến cái thứ 1000
 • 2 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 4 Ngày 16/09/2020 đến 24h00 Thứ 4 Ngày 30/09/2020 (Hết ngày 30/09).
 • Trong thời gian sự kiện tích nạp tới mức tương ứng sẽ nhận được phần thưởng
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
 • 30 vạn Đồng khóa
 • 100 vạn Bạc khóa
 • 100 Tiền Du Long
 • 10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
300 vạn Đồng
 • 30 vạn Đồng khóa
 • 200 vạn Bạc khóa
 • 200 Tiền Du Long
 • 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
600 vạn Đồng
 • 50 vạn Đồng khóa
 • 300 vạn Bạc khóa
 • 200 Tiền Du Long
 • 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
1200 vạn Đồng
 • 50 vạn Đồng khóa
 • 400 vạn Bạc khóa
 • 300 Tiền Du Long
 • 30 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
2400 vạn Đồng
 • 70 vạn Đồng khóa
 • 500 vạn Bạc khóa
 • 300 Tiền Du Long
 • 40 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
4000 vạn Đồng
 • 70 vạn Đồng khóa
 • 600 vạn Bạc khóa
 • 400 Tiền Du Long
 • 50 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
6000 vạn Đồng
 • 100 vạn Đồng khóa
 • 700 vạn Bạc khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 60 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
10.000 vạn Đồng
 • 150 vạn Đồng khóa
 • 1000 vạn Bạc khóa
 • 1000 Tiền Du Long
 • 90 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành - Khóa
Scroll Top